Ezra

Capitolul 7

Venirea lui Ezra la Ierusalim

1. Şi, după aceste lucruri, pe timpul împărăţiei* lui ArtaxerxesArtaxerxes Longimanus, fiul lui Xerxes (vezi Est.1.1.), împăratul Persiei, EzraAjutor, fiul lui Seraia*, fiul lui Azaria*, fiul lui Hilchia*,

2. fiul lui Şalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub,

3. fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,

4. fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi,

5. fiul lui Abişua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot, –

6. acest Ezra s-a suit din Babilon; şi el era cărturar priceput* în legea lui Moise, pe care o dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Şi împăratul i-a împlinit toată cererea, pentru că mâna* Domnului Dumnezeului său era peste el.

7. (Şi un număr* dintre fiii lui Israel şi dintre preoţi şi dintre leviţi* şi dintre cântăreţi şi dintre uşieri şi dintre netinimi* s-au suit la Ierusalim în anul al şaptelea al împăratului Artaxerxes.)

8. Şi Ezra a venit la Ierusalim în luna a cincea, care era în anul al şaptelea al împăratului.

9. Pentru că în ziua întâi a lunii întâi s-a luat hotărârea să se suie din Babilon şi în ziua întâi a lunii a cincea a ajuns la Ierusalim, pentru că mâna cea bună* a Dumnezeului său era peste el.

10. Pentru că Ezra îşi îndreptase inima să caute* legea Domnului şi s-o împlinească şi să înveţe* în Israel rânduieli şi judecăţiLit. „rânduiala şi judecata“.

Scrisoarea împăratului Artaxerxes către Ezra

11. Şi aceasta este copia scrisorii pe care a dat-o împăratul Artaxerxes lui Ezra, preotul şi cărturarul, cărturar al cuvintelor poruncilor Domnului şi al rânduielilor Lui pentru Israel:

12. „Vers.12-26 în original sunt în aramaicăArtaxerxes, împăratul* împăraţilor, către preotul Ezra, cărturar iscusitDeplin competent în legea Dumnezeului cerurilor, şi aşa mai departe…

13. S-au dat porunci de către mine ca toţi cei din împărăţia mea care vor să se ducă de bunăvoie la Ierusalim, din poporul Israel şi dintre preoţii lor şi dintre leviţi să meargă cu tine.

14. Pentru că tu eşti trimis de împăratLit. „dinaintea împăratului“ şi de cei şapte consilieri* ai lui să cercetezi despre Iuda şi Ierusalim, după legea Dumnezeului tău, care este în mâna ta;

15. şi să duci argintul şi aurul pe care împăratul şi consilierii lui l au dat de bunăvoie Dumnezeului lui Israel, al cărui locaş* este în Ierusalim,

16. şi tot argintul şi aurul* pe care-l vei găsi în toată provincia Babilonului, pe lângă darul de bunăvoie* al poporului şi al preoţilor care dau de bunăvoie pentru casa Dumnezeului lor, care este în Ierusalim;

17. de aceea, să cumperi îndată cu argintul acesta viţei, berbeci, miei şi darurile* lor de mâncare şi darurile lor de băutură şi să le aduci* pe altarul casei Dumnezeului vostru, care este în Ierusalim.

18. Şi orice vi se va părea bine, ţie şi fraţilor tăi, să faceţi cu restul argintului şi al aurului, să faceţi după voia Dumnezeului vostru.

19. Şi vasele care ţi s-au dat pentru slujba casei Dumnezeului tău, pune le înaintea Dumnezeului Ierusalimului.

20. Şi orice va mai fi de trebuinţă pentru casa Dumnezeului tău, ce vei avea ocazia să dăruieşti, dăruieşte din casa vistieriei împăratului.

21. Şi eu, Artaxerxes, împăratul, dau poruncă tuturor vistiernicilor care sunt dincoace de râu, ca orice va cere de la voi preotul Ezra, cărturarul legii Dumnezeului cerurilor, să se facă îndată,

22. până la o sută de talanţi de argint şi o sută de cori de grâu şi o sută de baţi de vin şi o sută de baţi de untdelemn şi sare fără măsură.

23. Orice este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca nu cumva să fie mânie peste împărăţia împăratului şi a fiilor săi.

24. Şi vă facem cunoscut că asupra tuturor preoţilor şi leviţilor, cântăreţilor, uşierilor, slujitorilor templuluiNetinimii şi lucrătorilor acestei case a lui Dumnezeu nu va fi permis să puneţi tribut, taxă şi vamă.

25. Şi tu, Ezra, după înţelepciunea Dumnezeului tău, care este în mâna ta, pune* magistraţi şi judecători care să judece tot poporul care este dincolo de râu, pe toţi cei care cunosc legile Dumnezeului tău; şi învăţaţi* pe cel care nu le cunoaşte.

26. Şi oricine nu va asculta de legea Dumnezeului tău şi de legea împăratului, judecata să fie executată îndată asupra lui, fie spre moarte, fie spre deportareLit. „dezrădăcinare“, fie spre confiscarea bunurilor, fie spre închisoare“.

27. „Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, care a pus* astfel de gânduri în inima împăratului, să înfrumuseţeze casa Domnului care este în Ierusalim;

28. şi Şi-a întins* îndurarea asupra mea înaintea împăratului şi a consilierilor lui şi înaintea tuturor căpeteniilor puternice ale împăratului. Şi am fost întărit, pentru că mâna* Domnului Dumnezeului meu era peste mine; şi am adunat căpetenii din Israel ca să se suie cu mine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)