Ezra

Capitolul 5

Construirea templului reîncepe

1. Când profeţii: Hagai*, profetul, şi Zaharia*, fiul lui Ido, au profeţit iudeilor care erau în Iuda şi în Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel, pentru eiSau „care era peste ei“,

2. atunci Zorobabel*, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au ridicat şi au început construirea casei lui Dumnezeu, care este în Ierusalim; şi cu ei erau şi profeţii* lui Dumnezeu, care îi ajutau.

3. În timpul acela, Tatnai*, guvernatorul de dincoace de râu, şi Şetar-Boznai şi tovarăşii lor au venit la ei şi le-au zis aşa: „Cine* v-a dat poruncă să construiţi această casă şi să terminaţi acest zid?“

4. Atunci noi le-am spus astfel: „Care sunt numele* oamenilor care zidesc această construcţie?“

5. Dar ochiul* Dumnezeului lor era asupra bătrânilor iudeilor; şi nu i-au lăsat să înceteze până când vestea nu a ajuns la Darius; şi atunci au răspuns prin scrisoare* despre aceasta.

6. Iată copia scrisorii pe care Tatnai, guvernatorul de dincoace de râu, şi Şetar-Boznai şi tovarăşii săi afarsachiţii*, care erau dincoace de râu, au trimis-o împăratului Darius.

7. Ei i-au trimis o scrisoare şi în ea era scris aşa: „Către împăratul Darius, toată pacea!

8. Să fie cunoscut împăratului că noi am mers în provincia lui Iuda, la casa Dumnezeului celui mare, care se construieşte cu pietre mariPietre care erau rostogolite, şi se pune lemn în pereţi şi lucrarea aceasta continuă cu perseverenţă şi prosperă în mâna lor.

9. Atunci noi am întrebat pe bătrânii aceia şi le-am spus aşa: «Cine* v-a dat poruncă să construiţi această casă şi să terminaţi acest zid?»

10. I-am întrebat şi de numele lor, ca să-ţi spunem, ca să scriem numele oamenilor care sunt în fruntea lor.

11. Şi ne-au dat răspuns, zicând: «Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor şi al pământului şi reconstruim casa care s-a construit acum mulţi ani; şi un mare împărat al lui Israel a construit-o* şi a terminat-o.

12. Dar, după ce* părinţii noştri L-au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat în mâna lui Nebucadneţar*, împăratul Babilonului, caldeeanul, şi el a distrus casa aceasta şi a deportat* poporul la Babilon.

13. Dar, în anul întâi al lui Cirus*, împăratul Babilonului, Cirus, împăratul, a dat poruncă să se construiască această casă a lui Dumnezeu.

14. Şi chiar vasele de aur* şi de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din templul care era în Ierusalim şi le adusese în templul din Babilon, pe acelea împăratul Cirus le-a scos din templul din Babilon şi au fost date unuia cu numele* Şeşbaţar, pe care-l pusese guvernator;

15. şi i-a zis: «Ia aceste vase, mergi, du-le în templul care este în Ierusalim şi să fie construită casa lui Dumnezeu pe locul ei».

16. Atunci acel Şeşbaţar a venit, a pus temelia* casei lui Dumnezeu care este în Ierusalim şi de atunci până acum ea se construieşte şi nu s-a terminat*.

17. Şi acum, dacă i se pare bine împăratului, să se caute* în casa vistieriei împăratului, care este acolo, în Babilon, dacă este aşa, că s-a dat poruncă de către împăratul Cirus să se construiască această casă a lui Dumnezeu în Ierusalim; şi să binevoiască împăratul să ne trimită voiaSau „plăcerea“ sa asupra acestui lucru“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)