Ezra

Capitolul 6

Decretul lui Darius

1. Atunci împăratul Darius a dat poruncă şi s-a căutat* în casa sulurilor de cărţi, unde se păstrau vistieriile în Babilon.

2. Şi s-a găsit în AhmetaEcbatana, capitala Mediei Mari, în palatulSau „capitala“ care este în ţinutul Media*, un sul, şi în el era scrisă această aducere-aminte:

3. „În anul întâi al împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat poruncă* pentru casa lui Dumnezeu în Ierusalim: «Casa să fie construită ca un loc unde se aduc jertfe; şi temeliile ei să fie puse trainic, înălţimea ei să fie de şaizeci de coţi, lăţimea ei de şaizeci de coţi,

4. cu trei rânduri* de pietre mari şi un rând de lemn nou; şi cheltuielile* să se plătească de către casa împăratului.

5. Şi vasele de aur* şi de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le-a scos Nebucadneţar din templul care este în Ierusalim şi le-a adus la Babilon, să se dea înapoi şi să fie duse din nou în templul care este în Ierusalim, la locul lor; şi să le pui în casa lui Dumnezeu».

6. Deci depărtaţi-vă* de acolo, tu, Tatnai, guvernator de dincoace de râuLit. „din ţinutul Dincoace de Râu“; la apus de Eufrat, Şetar-Boznai şi tovarăşii voştriSau „lor“ de dincoace de râu.

7. Lăsaţi să se facă lucrarea acestei case a lui Dumnezeu; guvernatorul iudeilor şi bătrânii iudeilor să construiască această casă a lui Dumnezeu pe locul ei.

8. Şi dau poruncă de la mine ce să faceţi cu privire la bătrânii acestor iudei pentru construirea acestei case a lui Dumnezeu: din bunurile împăratului, din tributul de dincoace de râu, să se dea îndată oamenilor acelora cheltuielile, ca să nu fie împiedicaţi.

9. Şi de ce au trebuinţă, şi viţei tineri, şi berbeci, şi miei pentru arderile-de-tot pentru Dumnezeul cerurilor, grâu, sare, vin şi untdelemn, după cuvântul preoţilor care sunt în Ierusalim, să li se dea zi de zi, fără nici o lipsă,

10. ca să aducă jertfe plăcute* Dumnezeului cerurilor şi să se roage* pentru viaţa împăratului şi a fiilor săi.

11. Şi dau poruncă pentru ca oricui va schimba acest cuvânt să i se scoată* din casă o grindă şi el să fie ridicat şi spânzurat pe ea, iar casa lui să fie făcută o grămadă de gunoi pentru aceasta.

12. Şi Dumnezeul care a făcut ca Numele* Său să locuiască acolo să răstoarne pe orice împărat şi popor care îşi va întinde mâna să schimbe sau să distrugă această casă a lui Dumnezeu, care este în Ierusalim. Eu, Darius, am dat această poruncă; să fie împlinită degrabă!“

13. Atunci Tatnai, guvernatorul de dincoace de râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii lor au făcut întocmai, după cum trimisese poruncă împăratul Darius.

14. Şi bătrânii* iudeilor au construit; şi au prosperat prin profeţia lui Hagai, profetul, şi a lui Zaharia, fiul lui Ido. Şi au construit şi au terminat, după porunca Dumnezeului lui Israel şi după porunca lui Cirus*, şi a lui Darius*, şi a lui Artaxerxes* împăratul Persiei.

15. Şi casa aceasta a fost terminată în ziua a treia a lunii Adar, care era în anul al şaselea al împărăţiei împăratului Darius.

Sfinţirea templului

16. Şi fiii lui Israel, preoţii, şi leviţii, şi ceilalţi fii ai captivităţii au sărbătorit dedicarea* acestei case a lui Dumnezeu cu bucurie.

17. Şi au adus* pentru dedicarea acestei case a lui Dumnezeu o sută de boi, două sute de berbeci, patru sute de miei; şi, ca jertfă pentru păcat pentru tot Israelul: doisprezece ţapi, după numărul seminţiilor lui Israel.

18. Şi au pus pe preoţi după cetele* lor şi pe leviţi după cetele* lor, pentru slujba lui Dumnezeu care este în Ierusalim, după cum este scris* în cartea lui Moise.

Sărbătorirea Paştelui

19. Şi fiii robiei au sărbătorit Paştele* în a paisprezecea zi a lunii întâi.

20. Pentru că preoţii şi leviţii se curăţiseră* ca unul singur, toţi erau curaţi; şi au înjunghiat paştele* pentru toţi fiii robiei, şi pentru fraţii lor, preoţii, şi pentru ei înşişi.

21. Şi fiii lui Israel care se întorseseră din captivitate au mâncat împreună cu toţi aceia care se despărţiseră de necurăţia* naţiunilor ţării, ca să-L caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel;

22. şi au ţinut sărbătoarea Azimelor* şapte zile cu bucurie, pentru că Domnul îi umpluse de bucurie şi întorsese* inima împăratului* Asiriei spre ei, ca să le întărească mâinile în lucrarea casei lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)