Estera

Capitolul 1

Ospăţul lui Ahaşveroş

1. Şi a fost aşa: În zilele lui AhaşveroşXerxes* (acest Ahaşveroş împărăţea din India* până în EtiopiaEbr. „Cuş“ peste* o sută douăzeci şi şapte de provincii),

2. în zilele acelea, când împăratul Ahaşveroş stătea* pe tronul împărăţiei sale, care era în capitalaSau „palatul întărit“ Susa*,

3. în anul al treilea al împărăţiei sale, a făcut un ospăţÎn special pentru băutură* tuturor căpeteniilor şi slujitorilor săi. Puternicii Persiei şi ai Mediei, maimarii şi căpeteniile provinciilor erau înaintea lui

4. când şi-a arătat el bogăţia glorioasă a împărăţiei sale şi fala strălucitoare a măreţiei lui, multe zile: o sută optzeci de zile.

5. Şi, când s-au sfârşit zilele acestea, împăratul a făcut un ospăţ întregului popor care se afla în capitala Susa, de la mare până la mic, şapte zile, în curtea grădinii palatului împărătesc.

6. Erau draperii albe, verzi şi albastre, întinse cu şnururi de in subţire şi de purpurăCel mai fin bumbac, vopsit purpuriu pe verigi de argint şi pe stâlpi de marmură albă. Erau paturi de aur* şi de argintÎmbrăcate în stofe ţesute cu aur şi argint pe un pavaj de marmură roşie şi albă şi de alabastruSau „sidef“ şi de marmură neagră.

7. Şi dădeau de băut în vase de aur (şi vasele erau deosebite unele de altele) şi vin împărătesc era din belşug, după cum îi dădea mâna împăratului.

8. Şi băutura era după poruncă: nimeni nu era obligat; pentru că aşa rânduise împăratul tuturor administratorilor casei sale, să facă după plăcerea fiecăruia.

9. Şi împărăteasa Vasti a făcut şi ea un ospăţ femeilor din casa împărătească a împăratului Ahaşveroş.

Nesupunerea împărătesei Vasti

10. În ziua a şaptea, când inima împăratului era veselă* de vin, a poruncit lui Mehuman, lui Bizta, lui Harbona*, lui Bigta şi lui Abagta, lui Zetar şi lui Carcas, celor şapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahaşveroş,

11. să aducă pe împărăteasa Vasti înaintea împăratului cu coroana împărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor şi căpeteniilor: pentru că era frumoasă la înfăţişare.

12. Dar împărăteasa Vasti a refuzat să vină la cuvântul împăratului trimis prin fameniLit. „prin mâna famenilor“. Şi împăratul s-a mâniat foarte mult şi furia lui ardea în el.

13. Şi împăratul a zis înţelepţilor* care cunoşteau timpurile* (pentru că aşa era obiceiul împăratului cu toţi cei care cunoşteau legea şi judecata;

14. şi lângă el erau: Carşena, Şetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucan, cele şapte* căpetenii ale Persiei şi ale Mediei, care vedeau* faţa împăratului şi care stăteau în locul dintâi în împărăţie):

15. „Ce să facem împărătesei Vasti, după lege, pentru că n-a împlinit cuvântul împăratului Ahaşveroş trimis prin fameniLit. „prin mâna famenilor“?“

16. Şi Memucan a spus înaintea împăratului şi a căpeteniilor: „Împărăteasa Vasti s-a purtat rău nu numai faţă de împărat, ci şi faţă de toate căpeteniile şi faţă de toate popoarele care sunt în toate provinciile împăratului Ahaşveroş.

17. Pentru că fapta împărătesei va fi cunoscutăLit. „va ieşi“ printre toate femeile, încât ele îşi vor dispreţui* soţii în ochii lor, când vor zice: «Împăratul Ahaşveroş a poruncit să fie adusă înaintea lui împărăteasa Vasti, iar ea n-a venit».

18. Şi prinţesele Persiei şi ale Mediei care au auzit de fapta împărătesei vor vorbi la fel în ziua aceasta tuturor căpeteniilor împăratului; şi va fi dispreţ şi mânie mare.

19. Dacă este plăcut împăratului, să iasă o hotărâre* împărătească de la el şi să se scrie în legile perşilor şi ale mezilor, ca să nu se treacă peste ea: să nu mai intre Vasti înaintea împăratului Ahaşveroş; şi împăratul să dea poziţia ei de împărăteasă alteiaLit. „vecinei ei“, mai bună decât ea.

20. Şi când hotărârea împăratului, pe care o va împlini, se va auzi în toată împărăţia lui (pentru că ea este mare), toate soţiile vor da onoare* soţilor lor, de la cel mai mare până la cel mai mic“.

21. Şi cuvântulSau „lucrul“ a fost bun în ochii împăratului şi ai căpeteniilor; şi împăratul a făcut după sfatul lui Memucan.

22. Şi a trimis scrisori în toate provinciile* împăratului, în fiecare provincie după scrierea ei şi la fiecare popor după limba lui, ca fiecare bărbat să fie stăpân* în casa lui şi să vorbească în limba poporului său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)