Estera

Capitolul 4

Groaza şi postul iudeilor

1. Şi când Mardoheu a aflat tot ce se făcuse, Mardoheu şi-a sfâşiat* hainele şi s-a îmbrăcat în sac şi cenuşăCu cenuşă pe cap* şi a ieşit în mijlocul cetăţii şi a plâns cu glas tare* şi amar

2. şi a venit chiar înaintea porţii împăratului, pentru că nimeni nu intra pe poarta împăratului îmbrăcat cu sac.

3. Şi în fiecare provincie unde venea porunca împăratului şi hotărârea lui era jale mare între iudei, şi post* şi plângere şi strigăt; şi mulţi se culcau în sac şi cenuşă.

4. Şi slujnicele Esterei şi famenii ei au venit şi i-au spus. Şi împărăteasa s-a întristat foarte mult şi a trimis haine să-l îmbrace pe Mardoheu şi să ia sacul de pe el, dar el n-a primit.

5. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul dintre famenii împăratului pe care el îl pusese înaintea eiSă-i slujească, şi i-a dat o poruncă pentru Mardoheu, ca să afle ce este aceasta şi pentru ce este aceasta.

6. Şi Hatac a ieşit la Mardoheu în piaţa cetăţii, care era în faţa porţii împăratului.

7. Şi Mardoheu i a spus despre tot ce i se întâmplase şi de suma* de bani pe care Haman promisese că o va cântări în vistieriile împăratului pentru iudei, ca să-i nimicească.

8. Şi i-a dat o copie* a scrisorii cu hotărârea care fusese dată în Susa pentru nimicirea lor, ca s-o arate Esterei şi să-i aducă la cunoştinţă totul şi să-i poruncească să intre la împărat, să-l roage şi să stăruie la el pentru poporul ei.

9. Şi Hatac a venit şi a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu.

10. Şi Estera a vorbit lui Hatac şi i-a dat o poruncă pentru Mardoheu, zicând:

11. „Toţi slujitorii împăratului şi poporul provinciilor împăratului ştiu că pentru orice bărbat sau femeie care va intra la împărat în curtea* interioară, fără să fi fost chemat, este o singură lege pentru el: va fi omorât*, în afară de acela căruia* îi va întinde împăratul sceptrul de aur, ca să trăiască; şi eu n-am fost chemată* să intru la împărat aceste treizeci de zile“.

12. Şi au spus lui Mardoheu cuvintele Esterei.

13. Şi Mardoheu a spus să-i răspundă Esterei: „Să nu-ţi închipui în inima ta că numai tu vei scăpa în casa împăratului dintre toţi iudeii;

14. pentru că, dacă tu vei tăcea cu totul în timpul acesta, ajutorul şi eliberarea* iudeilor vor veni din altă parte, iar tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă n-ai venit la împărăţie tocmai pentru un timp ca acesta?“

15. Şi Estera a spus să-i răspundă lui Mardoheu:

16. „Du-te şi adună pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi* pentru mine şi să nu mâncaţi şi să nu beţi trei* zile, noapte şi zi; şi eu şi tinerele mele vom posti în acelaşi fel; şi voi intra astfel la împărat, ceea ce nu este după lege; şi dacă va fi să pier*, voi pieri“.

17. Şi Mardoheu a plecat şi a făcut după toate câte îi poruncise Estera.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)