Estera

Capitolul 2

Estera împărăteasă

1. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahaşveroş, şi-a adus aminte de Vasti şi de ce făcuse ea şi de ce se hotărâse* împotriva ei.

2. Atunci slujitoriiLit. „tinerii“ împăratului, care-i slujeau, au zis: „Să se caute pentru împărat fecioare tinere, frumoase la chip.

3. Şi împăratul să numească supraveghetori în toate provinciile împărăţiei sale şi să adune în capitala Susa, în casa femeilor, pe toate fecioarele tinere, frumoase la chip, sub supraveghereaLit. „mâna“ lui Hegai, famenul împăratului, păzitorul femeilor, şi să li se dea lucrurile lor pentru curăţireSau „pregătire“ (şi în v. 9,12).

4. Şi tânăra care va fi plăcută în ochii împăratului să fie împărăteasă în locul împărătesei Vasti“. Şi cuvântul acesta a fost bun în ochii împăratului. Şi aşa a făcut.

5. Era un bărbat iudeu în capitala Susa, al cărui nume era Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei, fiul lui Chis*, un beniamit;

6. el a fost deportat* din Ierusalim cu cei captivi care fuseseră deportaţi cu IeconiaIoiachin, vezi 2 Împ.24.6., împăratul lui Iuda, pe care îi deportase Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

7. Şi el creştea pe Hadasa, adică EsteraNume persan care înseamnă „Stea“, fiica unchiului său, pentru că ea nu avea nici tată, nici mamă. Şi fata era frumoasă la chip şi plăcută la înfăţişare. Şi Mardoheu, după moartea tatălui ei şi a mamei ei, a luat-o la el ca fiică*.

8. Şi a fost aşa: când s-a auzit cuvântul împăratului şi hotărârea lui şi când au fost adunate* în capitala Susa multe fecioare sub supravegherea lui Hegai, a fost adusă şi Estera în casa împăratului, sub supravegherea lui Hegai, păzitorul femeilor.

9. Şi fecioara a fost plăcută în ochii lui şi a căpătat favoare înaintea lui; şi el s-a grăbit să-i dea lucrurile ei pentru curăţire* şi porţia ei de mâncare şi să-i dea cele şapte tinereSlujnice, alese din casa împăratului; şi a mutat-o pe ea şi pe tinerele ei în partea cea mai bună a casei femeilor.

10. Estera nu şi-a făcut cunoscut* poporul său şi naşterea sa, pentru că Mardoheu îi poruncise să nu le arate.

11. Şi în fiecare zi Mardoheu se plimba pe dinaintea curţii casei femeilor, ca să afle ce face Estera şi ce este cu ea.

12. Şi, când venea rândul fiecărei fecioare să intre la împăratul Ahaşveroş, după ce se făcea pentru ea timp de douăsprezece luni după legea femeilor (pentru că aşa se împlineau zilele curăţirii lor: şase luni cu untdelemn de mir şi şase luni cu miresme şi cu lucruri pentru curăţirea femeilor;

13. şi în felul acesta intra fecioara la împărat), tot ce dorea i se dădea să ia cu sine din casa femeilor în casa împăratului.

14. Seara intra şi dimineaţa se întorcea în a doua casă a femeilor, sub supraveghereaLit. „sub mâna“ lui Şaaşgaz, famenul împăratului, păzitorul ţiitoarelor; nu mai intra la împărat decât dacă împăratul avea plăcere de ea şi era chemată pe nume.

15. Şi când a venit rândul Esterei – fiica* lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o luase la el ca fiică – să intre la împărat, ea n a cerut nimic, decât ce spusese Hegai*, famenul împăratului, păzitorul femeilor. Şi Estera căpăta favoare în ochii tuturor celor care o vedeau.

16. Şi Estera a fost dusă la împăratul Ahaşveroş, în casa lui împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în anul al şaptelea al împărăţiei sale.

17. Şi împăratul a iubit-o pe Estera mai mult decât pe toate femeile, şi ea a căpătat favoare şi bunăvoinţă înaintea lui mai mult decât toate fecioarele; şi el i-a pus* coroana împărătească pe cap şi a făcut o împărăteasă în locul împărătesei Vasti.

18. Şi împăratul a făcut un ospăţ* mare tuturor căpeteniilor sale şi slujitorilor săi, ospăţul Esterei; şi a dat o scutireScutire de muncă provinciilor şi a dat daruri după cum îi dădea mâna* împăratului.

Mardoheu descoperă o uneltire împotriva împăratului

19. Şi, când au fost adunate* fecioarele pentru a doua oară, Mardoheu stătea* la poarta împăratului.

20. Estera încă nu-şi făcuse cunoscut naşterea ei, nici poporul ei, aşa cum îi poruncise Mardoheu; pentru că Estera făcea ce-i spunea Mardoheu, ca şi atunci când era crescută de el.

21. În zilele acelea, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, doi dintre famenii împăratului, Bigtan* şi Tereş, dintre păzitorii pragului, s-au aprins de mânie şi căutau să pună mâna pe împăratul Ahaşveroş.

22. Şi lucrul acesta a fost cunoscut de Mardoheu şi l-a spus* împărătesei Estera, şi Estera l-a spus împăratului în numele lui Mardoheu.

23. Şi, fiind cercetat cazul, s-a găsit întocmai şi cei doi au fost spânzuraţi pe un lemn; şi aceasta s-a scris în Cartea* Cronicilor înaintea împăratului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)