Epistola către Coloseni

Capitolul 2

Lupta lui Pavel pentru credincioşi

1. Pentru că vreau ca voi să ştiţi ce mare luptă* duc pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi câţi nu mi-au văzut faţa în trupLit. „carne“; în v.24: „carnea mea“,

2. pentru ca* să le fie încurajateSau „mângâiate“ inimile, fiind strâns uniţi* în dragoste, şi pentru toate bogăţiile siguranţei depline a înţelegerii, pentru cunoaştereaCunoaştere deplină* tainei lui DumnezeuUnele ms. ad. „şi Tată şi a lui Hristos“; alte ms. ad. „Hristos“; alte ms. ad. „Tatăl, Hristos“; alte ms. ad.adică a lui Hristos“,

3. în* care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoştinţei.

4. Şi spun aceasta, pentru ca* nimeni să nu vă înşeleUnele ms. „ca nu cumva să vă înşele cineva“ prin vorbire convingătoare.

5. Pentru că*, în adevăr, dacă în trupLit. „carne“; în v.24: „carnea mea“ sunt absent, totuşi cu duhul sunt împreună cu voi, bucurându-mă şi văzând ordinea* voastră şi tăria* credinţei voastre în Hristos.

6. Deci, după cum* L-aţi primit pe HristosLit. „Hristosul“, Unsul Isus, Domnul, aşa să umblaţi în El,

7. înrădăcinaţi şi fiind zidiţi în El şi întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, prisosind în ea cuUnele ms. omit „ea cu“; alte ms. omit „cu mulţumire“ mulţumire.

8. Vedeţi* să nu fie nimeni care să vă fure prin filosofie şi amăgire deşartă, după tradiţia* oamenilor, după cunoştinţele* elementareLit. „după elementele“ ale lumii şi nu după Hristos.

9. Pentru că în El* locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii;

10. şi voi sunteţi împliniţi* în El, care* este Capul oricărei stăpâniri şi autorităţi*,

11. în care aţi şi fost circumcişi* cu o circumcizie nefăcută de mână, în dezbrăcarea* trupuluiUnele ms. ad. „păcatelor“ cărnii, în circumcizia lui Hristos;

12. fiind înmormântaţi* împreună cu El în botez, în care aţi şi fost înviaţi* împreună cu El, prin credinţa* în lucrarea lui Dumnezeu, care* L-a înviat dintre cei morţi.

13. Şi pe voi*, care eraţi morţi în greşelile şi în necircumcizia cărnii voastre, v-a înviat împreună cu El, după ce ne-aUnele ms. „v-a“ iertat toate greşelile,

14. după ce a ştersCuvânt folosit pentru anularea unui decret de lege* înscrisul cu porunci, care era împotriva noastră, care ne era potrivnic, şi l-a înlăturat din cale, pironindu-l pe cruce;

15. dezbrăcând* stăpânirile şi autorităţile*, le-a făcut de ruşine în public, triumfând asupra lor prinSau „în“ cruceLit. „ea“; sau „El“, referindu-se la Hristos.

Eliberarea prin Hristos

16. Deci nimeni să* nu vă judece pentru mâncare* sau băutură, sau cu* privire la o zi de sărbătoare sau de lună nouă sau zile de sabat,

17. care* sunt o umbră a lucrurilor ce aveau să vină; dar trupul este al lui Hristos.

18. Nimeni să nu vă facăÎn mod fraudulos să pierdeţi premiul, făcându-şi voia lui însuşi în smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în* cele pe care nuUnele ms. omit le-a văzut, îngâmfat zadarnic prin gândirea cărnii sale

19. şi neţinându-se strâns de Capul*, din care tot trupul, hrănit şi strâns unit prin încheieturi şi legături, creşte cu creşterea de la Dumnezeu.

20. DacăUnele ms. ad. „deci“ aţi murit* împreună cu Hristos faţă de cunoştinţele* elementareLit. „faţă de elementele“ ale lumii, pentru ce, ca şi cum aţi fi încă în viaţă în lume, vă supuneţi la rânduieli:

21. „nu* pune mâna, nu* gusta, nu atinge!“

22. (care sunt toate spre distrugere prin întrebuinţare), după* poruncile şi învăţăturile oamenilor

23. (care au*, în adevăr, o aparenţă de înţelepciune în închinare* voită şi în smerenie şi în necruţare a trupului, nedându-i vreo onoareSau „fără vreun preţ“), pentru satisfacerea cărnii?Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)