Epistola întâi a lui Petru

Capitolul 5

Îndemnuri către bătrâni şi tineri

1. Îi îndemnUnele ms. ad. „deci“ pe bătrânii* care sunt între voi, eu, care sunt şi eu bătrân şi martor* al patimilor lui Hristos şi părtaş* al gloriei care urmează să fie descoperită:

2. păstoriţi* turma lui Dumnezeu care este între voi, supraveghindUnele ms. omit „supraveghind“, nu* constrânşi, ci de bunăvoie; nu* pentru câştig ruşinos, ci cu dragă inimă;

3. nu ca domnind* peste cei daţi* vouăLit. „peste posesiuni“; sau „cei care v-au căzut la sorţi“, ci fiind* modele pentru turmă.

4. Şi, când Se va arăta Mai-marele* Păstor, veţi primi cununa*, care* nu se veştejeşteNemuritoare, a gloriei.

5. Tot astfel, voi, cei mai tineri, fiţi supuşi faţă de bătrâni şi toţi* încingeţi-vă cu smerenie unii faţă de alţiiUnele ms. „şi toţi, supuşi unul altuia, încingeţi-vă cu smerenie“, pentru că „Dumnezeu* stă împotriva celor mândri, dar dă* har celor smeriţi“.

6. Smeriţi-vă* deci sub mâna puternică a lui Dumnezeu, ca să vă înalţe, la timpul potrivit,

7. aruncând* asupra Lui toată îngrijorarea voastră, pentru că El îngrijeşte de voi.

8. Fiţi* treji, vegheaţi! Pentru căUnele ms. omit „Pentru că“ vrăjmaşul* vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând pe cine să înghităSau „să devoreze“.

9. Împotriviţi-vă* lui tari în credinţă, ştiind* că aceleaşi suferinţe se împlinesc şi în frăţietatea voastră care este în lume.

10. Iar Dumnezeul oricărui har, care* v-aUnele ms. „ne-a“ chemat la gloria Lui eternă în Hristos IsusUnele ms. omit „Isus“, după ce veţi* suferi puţin timp, El Însuşi văUnele ms. omit „vă“ va desăvârşi*, va aşeza, va întări* şi va face neclintiţiUnele ms. au aceste verbe la imperativ; alte ms. omit „şi va face neclintiţi“:

11. Lui* fie gloria şiUnele ms. omit „gloria şi“ puterea, în vecii vecilor! Amin.

Încheiere

12. Prin Silvan*, fratele credincios vouăUnele ms. omit aici „vouă“, punând pronumele la verb: „v-am scris“, după cum socotesc, am scris* pe scurt, îndemnând* şi mărturisind că adevăratul har al lui Dumnezeu este acesta, în care staţiUnele ms. au acest verb la imperativ.

13. Vă salută cea împreună-aleasă, care este în Babilon, şi Marcu*, fiul meu.

14. Salutaţi-vă* unii pe alţii cu un sărut al dragostei. Pacea* fie cu voi toţi, care sunteţi în Hristos IsusUnele ms. omit „Isus“! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)