Epistola întâi a lui Petru

Capitolul 3

Purtarea soţilor

1. Tot aşa, soţiilor*, fiţi supuse soţilor voştri, încât, chiar dacă unii sunt neascultători de Cuvânt, să* fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea soţiilor,

2. fiind* martori la purtarea voastră curată, în temere;

3. podoaba* voastră să nu fie cea de afară, a împletirii părului şi a purtării auruluiLit. plural, în sensul de „obiecte din aur“ sau a îmbrăcării hainelor lumeşti,

4. ci omul* ascuns al inimii, în frumuseţea nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

5. Pentru că astfel se împodobeau altădată şi sfintele femei, care sperau în Dumnezeu, supunându-se soţilor lor,

6. după cum Sara asculta de Avraam, numindu-l* domn; ai cărei copii aţi devenit, făcând binele şi netemându-vă de cevaLit. „de nici o frică“.

7. Tot aşa, soţilor*, locuiţi cu ele după cunoştinţă, ca* şi cu un vas mai slab, feminin, dându-le onoare ca fiind şi împreună-moştenitoare ale harului vieţii, spre* a nu fi împiedicate rugăciunile voastre.

Purtarea după modelul Domnului Isus

8. În sfârşit, fiţi* toţi cu acelaşi gând, simţind împreună, plini de dragoste* frăţească, miloşi*, smeriţiUnele ms. „prietenoşi“,

9. neîntorcând* rău pentru rău sau insultă pentru insultă, ci, dimpotrivă, binecuvântând, pentruUnele ms. „ştiind“ că la aceasta aţi fost chemaţi, ca să* moşteniţi binecuvântare.

10. „Pentru că, cine* vrea să iubească viaţa şi să vadă zile bune, să-şi* păzească limba de rău şi buzele de a rosti viclenie;

11. şiUnele ms. omit* se abată de la rău şi să facă binele; să* caute pacea şi s-o urmărească;

12. pentru că ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi* urechile Lui spre cererileUnele ms. „cererea“ lor; dar faţa Domnului este împotriva celor care fac rău“.

13. Şi* cine este acela care vă va face rău, dacă sunteţi imitatori ai bineluiSau „imitatori ai Celui care este bun“?

14. Dar chiar* dacă aţi suferi pentru dreptate, ferice de voi! „Dar nu* vă temeţi de ce se tem ei, nici nu vă tulburaţi,

15. ci sfinţiţi-L în inimile voastre pe Hristos ca DomnUnele ms. „pe Domnul Dumnezeu““ şiUnele ms. omit fiţi* întotdeauna gata pentru a da răspuns oricui vă cere socoteală cu privire la speranţa care este în voi, darUnele ms. omit cu blândeţe şi cu teamă,

16. având* o conştiinţă bună, pentru ca*, în ceea ce vorbesc împotriva voastrăUnele ms. „în ceea ce sunteţi vorbiţi de rău“; alte ms. „în ceea ce ar vorbi împotriva voastră“ ca de nişte răufăcătoriUnele ms. omit „ca de nişte răufăcători“, să fie daţi de ruşine cei care defăimează purtarea voastră bună în Hristos.

17. Pentru că, dacă aceastaLit. „ar vrea aceasta“ este voia lui Dumnezeu, mai bine să suferiţi făcând binele, decât făcând răul;

18. pentru că şi Hristos a suferit* o singură dată pentru păcate, Cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind omorât* în carne*, dar făcut viu* în duhUnele ms. „prin Duhul“,

19. prin care, de asemenea, mergând, a predicat* duhurilor care sunt în* închisoare,

20. odinioară neascultătoareSau „necredincioase“, cândUnele ms. ad. „odată“* îndelunga-răbdare a lui Dumnezeu aştepta în zilele lui Noe, pe când se pregătea corabiaLit. „chivotul“*, în* care puţini, adică opt suflete, au fost salvaţi prin apă;

21. această imagine*, botezul, văUnele ms. „ne“ salvează şi acum, nu o lepădare a necurăţiei cărnii, ci* cerereaSau „angajamentul“, „mărturia“ către Dumnezeu a unei conştiinţe bune, prin învierea* lui Isus Hristos,

22. care*, ajuns în cer, este la dreapta lui Dumnezeu, fiindu-I* supuşi îngeri şi autorităţi şi puteri.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)