Epistola întâi a lui Petru

Capitolul 4

Viaţa pentru gloria lui Dumnezeu

1. Aşadar, pentru că Hristos* a suferit în carne pentru noiUnele ms. omit „pentru noi“; alte ms. „pentru voi“, înarmaţi-vă şi voi cu aceeaşi gândire. Pentru că cine* a suferit în carne a sfârşit-o cu păcatul,

2. ca* să nu mai trăiască restul timpului în carne pentru poftele oamenilor, ci* pentru voia lui Dumnezeu.

3. Pentru că* neUnele ms. omit „ne“ este de ajuns că* am împlinit, în timpul trecutUnele ms. ad. „al vieţii“, voia naţiunilor, umblând în destrăbălări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în idolatrii neîngăduite,

4. în care se miră că nu alergaţi împreună cu ei la aceeaşi revărsare de desfrâu, defăimându-văLit. „hulindu-vă“*;

5. ei vor* da socoteală Celui care este gata să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi.

6. Fiindcă pentru aceasta s-a vestit Evanghelia şi celor morţi, ca să fie judecaţi potrivit oamenilor, dupăUnele ms. „în“ carne, dar să trăiască potrivit lui Dumnezeu, dupăUnele ms. „în“ duh.

7. Dar sfârşitul* tuturor lucrurilor s-a apropiat: deci fiţi* cumpătaţi şi treji pentru rugăciuni;

8. dar având întâi* de toate dragoste fierbinte între voi, pentru că* dragostea acoperăUnele ms. „va acoperi“ o mulţime de păcate;

9. fiţi* primitori de oaspeţiStrăini ca oaspeţi unii faţă de alţii, fără* murmurUnele ms. „murmure“;

10. fiecare*, după cum a primit un darDar de har, slujind* cu el unii altora, ca buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu.

11. Dacă* vorbeşte cineva, să fie ca şi cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă* slujeşte cineva, să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în* toate să fie glorificat Dumnezeu prin Isus Hristos, ale Căruia* sunt gloria şi puterea, în vecii vecilor! Amin.

12. Preaiubiţilor, nu vă miraţi de foculArzător, al persecuţiei* care a venit peste voi, spre încercarea voastră, ca de ceva ciudat care vi se întâmplă,

13. ci*, după cum aveţi parte* de suferinţele lui Hristos, bucuraţi-vă, ca* şi la descoperireaRevelarea gloriei Sale să vă bucuraţi cu mare bucurieLit. „sărind de bucurie“.

14. Dacă* sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi, pentru că Duhul glorieiUnele ms. ad. „şi al puterii“; alte ms. ad. „şi al puterii Sale“ şi al lui Dumnezeu Se odihneşte peste voiUnele ms. ad. „din partea lor hulit, dar din partea voastră glorificat“*.

15. În adevăr, nici unul* dintre voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ sau ca răufăcător sau* ca unul care se amestecăCa supraveghetor în treburile altora;

16. dar dacă cineva suferă ca şi creştin, să nu se ruşineze, ci* să-L glorifice pe Dumnezeu în numele acestaUnele ms. „pentru aceasta“.

17. Pentru că este timpul ca* judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu; iar dacă* începe întâi de la noi, care* va fi sfârşitul acelora care nu ascultăSau „nu cred“ de Evanghelia lui Dumnezeu?

18. Şi*, dacă cel drept este mântuit cu greu, unde se va arăta cel neevlavios şi păcătos?

19. De aceea şi cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-şi* încredinţeze sufleteleUnele ms. ad. „precum“ credinciosului Creator, făcând ce este bine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)