Cântarea Cântărilor

Capitolul 6

1. Unde s-a dus iubitul tău,

cea mai frumoasă dintre femei?

Încotro a apucat iubitul tău,

ca să-l căutăm şi noi împreună cu tine? -

2. Iubitul meu s-a pogorît la grădina lui, la stratul de mirezme,

ca să-şi pască turma în grădini, şi să culeagă crini.

3. Eu sînt a iubitului meu şi iubitul meu este al meu;

el îşi paşte turma între crini. -

4. Frumoasă eşti, iubito, ca Tirţa, plăcută ca Ierusalimul,

dar cumplită ca nişte oşti supt steagurile lor.

5. Întoarce-ţi ochii dela mine,

căci mă turbură.

Perii tăi sînt ca o turmă de capre,

cari poposesc pe coama Galaadului.

6. Dinţii tăi sînt ca o turmă de oi,

cari ies din scăldătoare,

toate cu gemeni,

şi niciuna din ele nu este stearpă.

7. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie,

supt măhrama ta ...

8. Am şasezeci de împărătese, optzeci de ţiitoare, şi fete fără număr,

9. dar numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea;

ea este singură la mamă-sa,

cea mai aleasă a celei ce a născut-o.

Fetele o văd, şi o numesc fericită;

împărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă. -

10. „Cine este aceea care se iveşte ca zorile,

frumoasă ca luna,

curată ca soarele,

dar cumplită ca nişte oşti supt steagurile lor?“ -

11. M-am pogorît în grădina cu nuci,

să văd verdeaţa din vale,

să văd dacă a înmugurit via,

şi dacă au înflorit rodiile.

12. Dar fără să bag de seamă, dorinţa mea m-a dus

la carăle poporului unui om ales. -

13. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito!

Întoarce-te, întoarce-te, ca să te privim. -

Ce aveţi voi să vă uitaţi la Sulamita

ca la nişte fete ce joacă în cor? (Evreieşte: din Mahanaim, Ge.32.2.)