ŢefaniaSau „SOFONIE“: Cel ascuns de Yah

Capitolul 3

Mustrarea păcatelor iudeilor

1. Vai de cea care este răzvrătită şi stricată, de cetatea asupritoare!

2. N-a ascultat* glasul, n-a primit* corectarea, nu s-a încrezut în Domnul, nu s-a apropiat de Dumnezeul ei!

3. Căpeteniile* ei în mijlocul ei sunt lei care răcnesc; judecătorii ei sunt lupi de seară*, care nu lasă nimic pentru dimineaţă.

4. Profeţii ei sunt mândri*, oameni înşelători. Preoţii ei profanează locaşul sfânt, încalcă* legea.

5. Domnul cel drept* esteSau „Domnul este drept“ în mijlocul* ei; El nu face nici o nedreptate*. Dimineaţă de dimineaţă* scoate la lumină judecata Sa; eaSau „El“ nu lipseşte; dar cel nedrept nu ştie* de ruşine.

6. „Am nimicit naţiuni, turnurile lor sunt pustiite; le-am pustiit străzile, încât nimeni nu trece pe ele. Cetăţile lor sunt distruse, încât nu este nici un om, nu este nici un locuitor.

7. Am zis*: «Numai teme-teSau „Te vei teme negreşit“ de Mine, primeşte corectarea»; astfel locuinţa ei nu va fi nimicită, oricum aş pedepsi-o. Dar s-au sculat devreme şi şi-au stricat* toate faptele lor.

Viitorul Ierusalimului

8. ✡ De aceea, aşteptaţi-Mă*“, zice Domnul, „până în ziua în care Mă voi ridica pentru pradă. Pentru că hotărâreaSau Judecata“ Mea este să adun* naţiunile, să strâng împărăţiile, să-Mi vărs furia asupra lor, toată mânia Mea aprinsă; pentru că tot pământul va fi mistuit* de focul geloziei Mele.

9. Pentru că atunci voi daLit. „voi întoarce“ popoarelor o buză curată*, ca toate să cheme Numele Domnului, să-I slujească într-un gândLit. „cu un umăr“.

10. De dincolo* de râurile din Cuş Îmi vor aduce un dar de mâncare cei care se roagă Mie, fiica celor risipiţi ai Mei.

11. În ziua aceea nu te vei ruşina de toate faptele tale, cu care ai păcătuit împotriva Mea. Pentru că atunci voi îndepărta din mijlocul tău pe cei care se veselesc de mândria* ta şi nu te vei mai îngâmfa datorităSau „pe“ muntelui Meu celui sfânt.

12. Şi voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit* şi sărac, şi îşi vor pune încrederea în Numele Domnului.

13. Rămăşiţa* lui Israel nu va lucra* nedreptate, nici nu va vorbi minciuni*, nici nu se va găsi în gura lor o limbă înşelătoare; ci ei vor paşte* şi se vor culca şi nimeni nu-i va înspăimânta“.

14. ✡ Saltă* de bucurie, fiică a Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi veseleşte-te din toată inima, fiică a Ierusalimului!

15. Domnul a îndepărtat judecăţile tale, a alungat pe vrăjmaşul tău. Împăratul* lui Israel, Domnul, este în mijlocul* tău: nu vei mai vedea răul!

16. În ziua aceea se va zice* Ierusalimului: „Nu te teme!“ Sionului: „Să nu-ţi slăbească* mâinile!“

17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz* care va salva; El Se va bucura* de tine cu bucurie: va tăcea în dragostea Lui, Se va veseli de tine cu cântare de bucurie.

18. „Voi strânge pe cei care se întristează* pentruSau „că nu au parte de“ adunările de sărbătoareSau „sărbătorile rânduite“, care erau din tine: dispreţul era o povară asupra lor.

19. Iată, în timpul acela voi lucra împotriva tuturor acelora care te întristează; şi voi salva pe cea şchioapă* şi voi aduna pe cea alungată; şi le voi face o laudă şi un nume în toate ţările unde au fost făcute de ruşineLit. „în fiecare ţară a ruşinii lor“.

20. La timpul acela vă voi aduce* înapoi, da, la timpul când vă voi strânge; pentru că vă voi face un nume şi o laudă printre toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe captivii voştriLit. „captivitatea voastră“, înaintea ochilor voştri“, zice Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)