ŢefaniaSau „SOFONIE“: Cel ascuns de Yah

Capitolul 1

Ziua mâniei

1. Cuvântul Domnului, care a fost către ŢefaniaSau „SOFONIE“: Cel ascuns de Yah, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia*, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.

2. „Voi şterge cu desăvârşire totul de pe faţa pământului“, zice Domnul.

3. „Voi nimici* pe om şi pe animal; voi nimici păsările cerurilor şi peştii mării, şi pietrele de poticnire* împreună cu cei răi; şi voi nimici omenirea de pe faţa pământului“, zice Domnul.

4. „Şi Îmi voi întinde mâna asupra lui Iuda şi asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului; şi voi nimici din locul acesta rămăşiţa* lui Baal şi numele chemarimilorînchinători idolatri* împreună cu preoţii

5. şi pe cei care se închină* înaintea oştirii cerurilor pe acoperişuri şi pe cei care se închină* Domnului, care jură* pe El şi jură şi pe Malcam*,

6. şi pe cei care se întorc* de la a-L urma pe Domnul şi nu-L caută* pe Domnul, nici nu întreabă de El“.

7. ✡ Taci* înaintea Domnului DumnezeuEbr. „Adonai Yahve“! Pentru că ziua* Domnului este aproape, pentru că Domnul a pregătit* o jertfă, Şi-a sfinţit oaspeţii.

8. „Şi va fi aşa: în ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe căpetenii* şi pe fiii împăratului şi pe toţi câţi se îmbracă în haine străine.

9. Şi în ziua aceea voi pedepsi pe toţi câţi sar pragul, care umplu casele stăpânilorSau „casa stăpânului“ lor cu violenţă şi înşelăciune.

10. Şi în ziua aceea“, zice Domnul, „va fi zgomotul unui strigăt de la Poarta Peştilor* şi un urlet din MişneSau „din al doilea cartier“ (ca în 2 Imp. 22.14) şi un trosnet mare dinspre dealuri.

11. Urlaţi, locuitori din MacteşMortar, probabil nume al unui cartier de jos al Ierusalimului, pentru că tot poporul CanaanuluiSau „poporul negustorilor“ este distrus; toţi cei încărcaţi cu argint* sunt nimiciţi.

12. Şi va fi aşa: în timpul acela voi cerceta Ierusalimul cu lămpi şi voi pedepsi pe oamenii care stau pe gunoaiele* lor, care zic* în inima lor: «Domnul nu va face bine, nici nu va face rău».

13. Şi averea lor va fi de pradă şi casele lor o pustietate; şi vor construi case şi nu le vor locui* şi vor planta vii şi nu vor bea* vinul lor“.

14. ✡ Ziua cea mare a Domnului este aproape*, este aproape şi se grăbeşte foarte mult. Este glasul zilei Domnului: omul viteaz va striga acolo cu amar.

15. Ziua* aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de strâmtorare, o zi de ruină şi de pustiire, o zi de întuneric şi de întunecime, o zi de nor şi de negură deasă,

16. o zi de trâmbiţă* şi de alarmă, împotriva cetăţilor întărite şi împotriva turnurilor înalte.

17. „Şi voi aduce strâmtorare peste oameni şi vor umbla ca orbii*“, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; şi sângele* lor va fi vărsat ca ţărâna, şi carnea lor ca gunoiul*.

18. Argintul* lor şi aurul lor nu-i vor putea scăpa în ziua mâniei Domnului; ci toată* ţaraSau „tot pământul“ va fi mistuită de focul geloziei Lui, pentru că va aduce un sfârşitSau „o mistuire“ deplin, da, un sfârşit năprasnic* tuturor locuitorilor ţăriiSau „pământului“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)