HagaiSau „AGHEU“ (Sărbătoarea Domnului)

Capitolul 1

Îndemn pentru construirea casei Domnului

1. În anul* al doilea al împăratului Darius, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului a fost prinLit. „prin mâna lui“ profetul HagaiSau „AGHEU“ (Sărbătoarea Domnului) către Zorobabel*, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi către Iosua*, fiul lui Ioţadac*, marele preot, zicând:

2. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, zicând: „Poporul acesta spune: «N-a venit timpul, timpul pentru reconstruirea casei Domnului!»“

3. Şi cuvântul Domnului a fost prin profetul* Hagai,

4. zicând: „Pentru voi este timpul să locuiţi* în casele voastre îmbrăcate cu lemnSau „în casele voastre cu acoperiş“, când casa aceasta stă pustiită?“

5. Şi acum aşa zice Domnul oştirilor: „Luaţi aminteLit. „Puneţi-vă inima“* la căile voastre.

6. Aţi semănat* mult şi adunaţi puţin; mâncaţi, dar nu vă săturaţi; beţi, dar nu vă îndestulaţi cu băutură; vă îmbrăcaţi, dar nimănui nu-i este cald. Şi cine câştigă* un venit, câştigă venit pentru o pungă spartă“.

7. Aşa zice Domnul oştirilor: „Luaţi aminteLit. „Puneţi-vă inima“ la căile voastre!

8. Suiţi-vă la munte şi aduceţi lemn şi construiţi casa! Şi Eu Îmi voi găsi plăcerea în ea şi voi fi glorificat“, zice Domnul.

9. „Vă aşteptaţi* la mult şi, iată, a fost puţin; şi când l-aţi adus acasă, Eu l-am suflat*. Pentru ce?“ zice Domnul oştirilor. „Din cauza casei Mele care stă pustiită, în timp ce voi alergaţi fiecare pentru propria lui casă.

10. De aceea, deasupraSau „din cauza“ voastră, cerurile* îşi opresc roua şi pământul îşi opreşte rodul.

11. Şi am chemat* o secetă peste ţară şi peste munţi şi peste grâu şi peste must şi peste untdelemn şi peste ce dă pământul şi peste omSau „omenire“ şi peste vite şi peste toată* lucrarea mâinilorLit. „palmelor“ voastre“.

12. Şi Zorobabel*, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului au ascultat de glasul Domnului Dumnezeului lor şi de cuvintele profetului Hagai, după cum l-a trimis Domnul Dumnezeul lor; şi poporul s-a temut înaintea Domnului.

13. Atunci Hagai, solul Domnului, a vorbit prin mesajul Domnului către popor, zicând: „Eu sunt* cu voi, zice Domnul“.

14. Şi Domnul a trezit* duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul* lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului; şi au venit* şi au lucrat la casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor,

15. în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)