ŢefaniaSau „SOFONIE“: Cel ascuns de Yah

Capitolul 2

Îndemn la pocăinţă

1. Strângeţi-vă* şi adunaţi-vă, naţiune fără ruşine,

2. înainte de a se da hotărârea, înainte de a trece ziua ca pleava*, înainte de a veni asupra voastră mânia* aprinsă a Domnului, înainte de a veni asupra voastră ziua mâniei Domnului!

3. Căutaţi-L* pe Domnul, voi toţi cei blânzi* ai ţăriiSau „ai pământului“, voi care aţi împlinit judecata Sa! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate* că veţi fi ascunşi în ziua mâniei Domnului.

Profeţie împotriva filistenilor

4. ✡ „Căci Gaza* va fi părăsită şi Ascalonul va fi un pustiu. Asdodul va fi alungat ziua* în amiaza mare şi Ecronul va fi dezrădăcinat.

5. Vai de cei care locuiesc pe malul mării*, naţiunea cheretiţilorProbabil din Creta! Cuvântul Domnului este împotriva voastră, Canaanule*, ţară a filistenilor! Şi te voi nimici încât nu va mai fi nici un locuitor.

6. Şi ţărmul mării va fi un loc de păşune, cu peşteri pentru păstori şi stâne* pentru oi.

7. Şi ţărmul va fi al rămăşiţei* casei lui Iuda; ei îl vor paşte; seara se vor culca în casele Ascalonului; pentru că Domnul Dumnezeul lor îi va cerceta* şi-i va întoarce* pe captivii lorLit. „captivitatea lor““.

Profeţie împotriva lui Moab şi Anton

8. ✡ „Am auzit* insulta Moabului şi batjocurile* fiilor lui Amon, cu care au insultat pe poporul Meu şi s-au ridicat* cu mândrie împotriva hotarului lor.

9. De aceea, viu sunt Eu“, zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, „Moabul* va fi negreşit ca Sodoma şi fiii lui Amon* ca Gomora, o stăpânire* a urzicilor şi ocne de sare şi un pustiu pentru totdeauna. Rămăşiţa poporului Meu îi va prăda, şi cei rămaşi ai naţiunii Mele îi vor stăpâni“.

10. Aceasta vor avea ei în schimb pentru mândria* lor, pentru că au batjocorit şi s-au înălţat împotriva poporului Domnului oştirilor.

11. Domnul va fi înfricoşător pentru ei, pentru că va face pe toţi dumnezeii pământului să piară de foame; şi toate insulele* naţiunilor se vor închina* înaintea Lui, fiecare din locul unde este.

Profeţie împotriva Etiopiei şi a Asiriei

12. ✡ „Voi, etiopienilorLit. „cuşiţilor“*, şi voi veţi fi ucişii sabiei* Mele“.

13. ✡ Şi El Îşi va întinde mâna împotriva nordului şi va nimici Asiria*; şi va face Ninive o pustietate, un loc al secetei, ca un pustiu.

14. Şi turmeSau „cirezi“ se vor culca în mijlocul ei, tot felul de animale; şi pelicanul* şi ariciul vor petrece noaptea pe capetele stâlpilor ei. Un glas va cânta la ferestre, pustiirea va fi pe praguri, pentru că El a dezgolitSau „a sfărâmat“ lucrarea* de cedru.

15. Aceasta este cetatea care se veselea, care locuia* în siguranţăSau „fără grijă“, care zicea* în inima ei: „Eu, şi nici una în afară de mine!“ Cum a devenit un pustiu, un culcuş pentru fiare! Oricine va trece pe lângă ea va fluiera*, va face* semn cu mâna.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)