Rut

Capitolul 4

Boaz răscumpără pe Rut

1. Şi Boaz s-a suit la poartă şi s-a aşezat acolo. Şi, iată, cel* care avea dreptul de răscumpărare, de care vorbise Boaz, trecea pe acolo. Şi i-a zis: „Tu, cutare, abate-te, stai aici!“ Şi s-a abătut şi s-a aşezat.

2. Şi a luat zece bărbaţi dintre bătrânii* cetăţii şi a zis: „Şedeţi aici“. Şi s-au aşezat.

3. Şi a spus celui care avea dreptul de răscumpărare: „Naomi, care s-a întors din câmpiile Moabului, vinde partea de ogor care era a fratelui nostru Elimelec.

4. Şi eu am zis să te înştiinţez şi să-ţi zicLit. „să-ţi deschid urechea“: «Cumpăr-o* în faţa* celor care şed aici şi în faţa bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să răscumperi, răscumpără; iar dacă nu vrei să răscumperi, spune-mi, ca să ştiu, pentru că în afară* de tine nu este altul care să răscumpere şi după tine sunt eu»“. Şi el a zis: „Voi răscumpăra“.

5. Şi Boaz a zis: „În ziua când vei cumpăra ogorul din mâna Naomei, vei cumpăra şi pe RutSau „fără un răscumpărător“; se referă la fiul lui Rut moabita, soţia* mortului, ca să ridici numele mortului în moştenirea sa“.

6. Şi cel* care avea dreptul de răscumpărare a zis: „Nu pot să răscumpăr pentru mine, ca să nu-mi stric moştenirea mea. Răscumpără pentru tine ce am eu de răscumpărat, pentru că nu pot să răscumpăr“.

7. Şi în vechime aceasta era în Israel cu privire la răscumpărare* şi cu privire la schimb, ca să se întărească orice lucru: un om îşi scotea încălţămintea şi o dădea aproapelui său şi aceasta era mărturia în Israel.

8. Şi cel care avea dreptul de răscumpărare a zis lui Boaz: „Cumpără pentru tine“. Şi şi-a scos încălţămintea.

9. Şi Boaz a zis bătrânilor şi către tot poporul: „Voi sunteţi martori astăzi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec şi tot ce era al lui Chilion şi al lui Mahlon.

10. Chiar şi pe Rut moabita, soţia lui Mahlon, mi-am cumpărat-o de soţie, ca să ridic numele mortului în moştenirea sa şi să nu se piardă* numele mortului dintre fraţii săi şi din poarta locului său; voi sunteţi martori astăzi“.

11. Şi tot poporul care era la poartă şi bătrânii au zis: „Suntem martori. Domnul să facă* pe femeia care vine în casa ta ca pe Rahela* şi ca pe Leea, care au zidit* amândouă casa lui Israel, şi câştigă-ţi putere în Efrata* şi fă-ţi un nume în Betleem.

12. Şi casa ta să fie ca şi casa lui Pereţ*, pe care l-a născut Tamar lui Iuda, din sămânţa* pe care ţi-o va da Domnul din această tânără femeie“.

Căsătoria lui Boaz cu Rut

13. Şi Boaz a luat* pe Rut şi ea i-a fost soţie şi el a intrat la ea şi Domnul* i-a dat ei să rămână însărcinată şi ea a născut un fiu.

14. Şi femeile au zis* către Naomi: „Binecuvântat fie Domnul, care nu te-a lăsat în ziua aceasta fără unul care are drept de răscumpărareSau „fără un răscumpărător“; se referă la fiul lui Rut, şi numele său să fie vestit în Israel.

15. Şi el îţi va fi înviorarea vieţii tale şi îngrijitorul bătrâneţelor tale, pentru că l-a născut nora ta, care te iubeşte, care-ţi este mai bună* decât şapte fii“.

16. Şi Naomi a luat copilul şi l-a pus la sânul său şi i-a fost doică.

17. Şi vecinele* i-au dat un nume, zicând: „Un fiu i s-a născut Naomei“. Şi i-au pus numele ObedÎnchinător sau Slujitor. El este tatăl lui Isai, tatăl lui David.

Genealogia lui David

18. Şi aceştia sunt urmaşii lui Pereţ: Pereţ* a născut pe Heţron;

19. şi Heţron a născut pe Ram; şi Ram a născut pe Aminadab;

20. şi Aminadab a născut pe Nahşon*; şi Nahşon a născut pe SalmonSau „Salma“*;

21. şi Salmon a născut pe Boaz; şi Boaz a născut pe Obed;

22. şi Obed a născut pe Isai; şi Isai a născut pe David*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)