Rut

Capitolul 1

Elimelec

1. Şi a fost aşa: în zilele* când judecau judecătorii a fost o foamete* în ţară. Şi un om din Betleemul* lui Iuda s-a dus să locuiască temporar în câmpiile Moabului, el şi soţia sa şi cei doi fii ai săi.

2. Şi numele omului era ElimelecDumnezeul meu este împărat, şi numele soţiei sale, NaomiPlăcerea mea, şi numele celor doi fii ai săi, Mahlon şi Chilion, efratiţi* din Betleemul lui Iuda. Şi au venit în câmpiile* Moabului şi au rămas acolo.

3. Şi Elimelec, soţul Naomei, a murit; şi ea a rămas, şi cei doi fii ai ei.

4. Şi ei şi-au luat soţii moabite. Numele uneia era Orpa şi numele celei de-a doua, RutFrumuseţe. Şi au locuit acolo cam zece ani.

5. Şi Mahlon şi Chilion, au murit amândoi; şi femeia a rămas fără cei doi fii ai săi şi fără soţul ei.

Naomi şi Rut

6. Şi s-a ridicat, ea şi nurorile ei, şi s-a întors din câmpiile Moabului, pentru că auzise în câmpia Moabului că Domnul cercetase* pe poporul Său, dându-le* pâine.

7. Şi a ieşit din locul unde fusese, şi cele două nurori ale sale cu ea; şi au pornit la drum, ca să se întoarcă în ţara lui Iuda.

8. Şi Naomi le-a zis celor două nurori ale sale: „Duceţi-vă, întoarceţi-vă fiecare* în casa mamei sale! Domnul să Se poarte cu bunătateSau „îndurare“* faţă de voi, cum v-aţi purtat* voi cu cei morţi şi cu mine!

9. Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă* fiecare în casa soţului ei!“ Şi le-a sărutat; şi ele şi-au înălţat glasurile şi au plâns.

10. Şi i-au zis: „Vrem să ne întoarcem negreşit cu tine la poporul tău“.

11. Şi Naomi a zis: „Întoarceţi-vă, fiicele mele; pentru ce să mergeţi cu mine? Mai sunt fii în pântecele meu, ca să vă fie soţi*?

12. Întoarceţi-vă, fiicele mele, duceţi-vă; pentru că sunt prea bătrână ca să mai am soţ. Dacă aş zice: «Am speranţă», chiar în această noapte dacă aş fi a unui soţ şi aş naşte fii,

13. aţi aştepta voi pentru aceasta până să se facă ei mari? Aţi rămâne voi pentru aceasta fără a avea soţi? Nu, fiicele mele, pentru că eu sunt în mai mare amărăciune decât voi, pentru că mâna Domnului a ieşit* împotriva mea“.

14. Şi ele şi-au înălţat glasul şi au plâns din nou. Şi Orpa a sărutat pe soacra ei, dar Rut s-a alipit* de ea.

15. Şi ea a zis: „Iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei şi la dumnezeii* ei: întoarce-te* după cumnata ta“.

16. Şi Rut a zis: „Nu stărui* de mine să te părăsesc, ca să mă întorc de la tine! Pentru că încotro vei merge tu voi merge şi eu; şi unde vei găzdui tu, voi găzdui şi eu; poporul* tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău, Dumnezeul meu;

17. unde vei muri tu, voi muri şi eu şi acolo voi fi înmormântată. Aşa să-mi facă* Domnul şi încă mai mult, dacă altceva decât moartea mă va despărţi pe mine de tine!“

18. Şi, văzând* că era hotărâtă să meargă cu ea, a încetat să-i mai vorbească.

19. Şi au mers amândouă până au ajuns la Betleem. Şi a fost aşa: când au ajuns la Betleem, toată cetatea era în mişcare* din cauza lor şi eleFemeile cetăţii ziceau: „Aceasta este Naomi*?“

20. Şi ea le-a zis: „Nu mă numiţi NaomiPlăcerea mea, numiţi-mă MaraAmărăciune*, pentru că Cel Atotputernic* m-a amărât foarte mult.

21. Am plecat în belşug şi Domnul m-a adus din nou acasă, fără nimic*. Pentru ce mă mai numiţi Naomi, când Domnul a mărturisit împotriva mea şi Cel Atotputernic m-a întristat?“

22. Şi Naomi s-a întors, şi cu ea Rut moabita, nora sa, care se întorcea din câmpiile Moabului; şi au ajuns în Betleem la începutul* secerişului orzului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)