MaleahiSau „MALACHI“: Solul Meu

Capitolul 4

1. „Pentru că, iată, vine ziua* care va arde ca un cuptor; şi toţi cei mândri şi toţi cei care lucrează răutate* vor fi mirişte; şi ziua care vine îi va arde“, zice Domnul oştirilor, „încât nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.

2. Şi vouă, care vă temeţi* de Numele Meu, vă va răsări Soarele dreptăţii* cu vindecarea în aripile Lui; şi veţi ieşi şi veţi zburda ca viţeii de îngrăşatSau „din grajd“.

3. Şi veţi călca* în picioare pe cei răi, pentru că ei vor fi cenuşă sub tălpile picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu“, zice Domnul oştirilor.

4. „Aduceţi-vă aminte de legea lui Moise*, slujitorul Meu, pe care i-am poruncit-o în Horeb* pentru tot Israelul*, de rânduieli şi de judecăţi.

5. Iată, Eu vi-l trimit pe profetul Ilie*, înainte* de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare.

6. Şi el va întoarce* inima părinţilor către copii şi inima copiilor către părinţii lor, ca nu cumva să vin şi să lovesc* ţara cu blestem“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)