MaleahiSau „MALACHI“: Solul Meu

Capitolul 2

Mustrare împotriva preoţilor

1. „Şi acum voi, preoţilor, porunca aceasta este pentru voi.

2. Dacă nu veţi asculta* şi dacă nu veţi pune la inimă să daţi glorie Numelui Meu“, zice Domnul oştirilor, „voi trimite chiar blestemul asupra voastră şi voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am şi blestemat, pentru că nu puneţi aceasta la inimă.

3. Iată, voi mustra sămânţa voastră şi voi presăra balegă pe feţele voastre, balega sărbătorilor voastre;

4. şi veţi fi luaţi* cu ea! Şi veţi cunoaşte că Eu v-am trimis porunca aceasta, pentru ca legământul Meu să fie cu Levi“, zice Domnul oştirilor.

5. „Legământul* Meu cu el era de viaţă şi de pace. Şi le-am dat lui ca să se teamă; şi el s-a temut* de Mine şi a tremurat înaintea Numelui Meu.

6. Legea* adevărului era în gura lui şi nedreptate nu s-a găsit pe buzele lui; el a umblat cu Mine în pace şi dreptate şi a întors pe mulţi* de la nelegiuire.

7. Pentru că buzele* preotului trebuie să păstreze cunoştinţa şi din gura lui se aşteaptă legea, pentru că el* este solul Domnului oştirilor.

8. Dar voi v-aţi abătut din cale; i-aţi făcut pe mulţi* să se poticnească de lege. Aţi stricat* legământul lui Levi“, zice Domnul oştirilor.

9. „Şi v-am făcut* şi Eu de dispreţuit şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci aţi fost părtinitori în administrarea legii“.

Necredincioşie în închinare şi în căsătorie

10. Nu avem toţi* un singur Tată? Nu ne-a creat* un singur Dumnezeu? De ce ne purtăm cu necredincioşie fiecare împotriva fratelui său, profanând legământul părinţilor noştri?

11. Iuda s-a purtat cu necredincioşie şi o urâciune se comite în Israel şi în Ierusalim, pentru că Iuda a profanat locaşul sfânt al Domnului, pe care El l-a iubit, şi s-a căsătorit* cu fiica unui dumnezeu străin.

12. Domnul va nimici din corturile lui Iacov pe omul care face* aceasta, pe cel care strigăLit. „trezeşte“ şi pe cel care răspunde şi pe cel care aduce un dar de mâncare Domnului oştirilor.

13. Şi acesta este un alt lucruSau „un al doilea lucru“ pe care îl faceţi: voi acoperiţi altarul Domnului cu lacrimi, cu plâns şi cu suspine, încât El nu Se mai uită la darul de mâncare şi nu-l primeşte cu satisfacţie din mâna voastră.

14. Totuşi ziceţi: „De ce?“ Pentru că Domnul a fost martor între tine şi soţia tinereţii* tale, faţă de care te-ai purtat cu necredincioşie*, deşi ea este tovarăşa ta şi soţia* legământului tău.

15. Şi nu Unul singur i-a făcut*?Sau „Şi nu i-a făcut El una?“ Şi rămăşiţa Duhului era a Sa. Şi de ce Unul singur? Sau „Şi de ce una?“ El căuta o sămânţă* a lui Dumnezeu. Deci luaţi seama la duhul vostru; şi nimeni să nu se poarte cu necredincioşie* faţă de soţia tinereţii lui.

16. „Pentru că Eu urăsc* despărţireaSau „alungarea““, zice Domnul Dumnezeul lui Israel; „şi el îşi acoperă cu violenţă haina“, zice Domnul oştirilor; deci luaţi seama la duhul vostru, ca să nu vă purtaţi cu necredincioşie.

17. Voi L-aţi obosit* pe Domnul cu vorbele voastre şi ziceţi: „Cu ce L-am obosit?“ Prin aceea că ziceţi: „Oricine face rău este bun în ochii Domnului şi în ei Îşi găseşte plăcerea“; sau: „Unde este Dumnezeul judecăţii?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)