Iona

Capitolul 3

Iona în Ninive

1. Şi cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară,

2. zicând: „Ridică-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei strigarea pe care ţi-o voi spune“.

3. Şi Iona s-a ridicat şi a mers la Ninive după cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate mare înaintea lui Dumnezeu, cât o călătorie de trei zile.

4. Şi Iona a început să pătrundă în cetate cale de o zi şi a strigat şi a zis*: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi răsturnată!“

5. Şi oamenii din Ninive L-au crezut* pe Dumnezeu şi au vestit un post şi s-au îmbrăcat în sac, de la cel mai mare al lor până la cel mai mic al lor.

6. Şi cuvântul a ajuns la împăratul din Ninive; şi el s-a ridicat de pe tronul lui şi şi-a scos mantia de pe el şi s-a acoperit cu sac şi s-a aşezat* în cenuşă.

7. Şi a făcut să se audă şi să se vestească* în Ninive, prin hotărârea împăratului şi a mai-marilor săi, zicând: „Nici un om, nici animal, din cireadă sau din turmă, să nu guste nimic, nici să nu pască, nici să nu bea apă;

8. ci şi om şi animal să se acopere cu sac şi să strige tare către Dumnezeu şi să se întoarcă* fiecare de la calea lui cea rea şi de la violenţa* care este în mâinile lor.

9. Cine* ştie dacă Dumnezeu nu Se va întoarce şi Îi va părea rău şi Se va întoarce de la aprinderea mâniei Sale, ca să nu pierim?“

10. Şi Dumnezeu a văzut* faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea; şi Dumnezeu S-a întors de la răul pe care zisese că li-l va face şi nu l-a făcut.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)