Ioel

Capitolul 2

Apropierea zilei Domnului

1. ✸ „Sunaţi* din trâmbiţăSau „corn“ în Sion şi sunaţi* alarma pe muntele Meu cel sfânt; să tremure toţi locuitorii ţării, pentru că vine ziua* Domnului, pentru că se apropie!

2. O zi de întuneric* şi de întunecime, o zi de nori şi de negură deasă; ca zorile se revarsă peste munţi un popor numeros* şi puternic, cum* n-a mai fost niciodată şi nici nu va mai fi după el, generaţii şi generaţii“.

3. ✡ Focul* mistuie înaintea lui şi flacăra arde înapoia lui; ţara este ca grădina Edenului* înaintea lui şi un pustiu* părăsitLit. „pustiit“ înapoia lui; da, şi nimic nu scapă de el.

4. Înfăţişarea lor este ca* înfăţişarea cailor şi, ca nişte călăreţi, aşa aleargă,

5. sar ca vuietul* de care pe vârfurile munţilor, ca zgomotul flăcării de foc care mistuie miriştea, ca un popor puternic* aşezat în linie de bătaie.

6. Înaintea lor popoarele tremură, toate feţele pălesc*.

7. Aleargă ca vitejii, se suie pe zid ca bărbaţii de război şi merg fiecare pe căile lui şi nu rup rândurile lor

8. şi nu se împing unul pe altul. Fiecare merge pe calea lui; şi se aruncăSau „cad“ printre săgeţi şi nu se rănescSau „nu se despart“.

9. Dau năvală asupra cetăţii, aleargă pe zid, se suie în case, intră* pe ferestre ca un hoţ*.

10. Pământul* se cutremură înaintea lor, cerurile se zguduie, soarele* şi luna se întunecă şi stelele îşi retrag strălucirea.

11. Şi Domnul face să se audă* glasul Lui înaintea oştirii Sale*, pentru că tabăra Lui este foarte mare; pentru că cel care împlineşte cuvântul Său este puternic*; pentru că ziua* Domnului este mare şi foarte înfricoşătoare şi cine* o poate îndura?

Întoarceţi-vă la Mine!

12. ✡ „Totuşi chiar şi acum“, zice Domnul, „întoarceţi-vă* la Mine cu toată inima voastră şi cu post şi cu plâns şi cu jale!“

13. Şi sfâşiaţi-vă inima*, şi nu hainele*, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru, pentru că El este milos* şi plin de îndurare, încet la mânie şi de o mare bunătate şi Se întoarce de la rău.

14. Cine ştie* dacă nu Se va întoarce şi-I va părea rău şi va lăsa după El o binecuvântare*, un dar de mâncare* şi un dar de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru?

15. ✡ Sunaţi* din trâmbiţăSau „corn“ în Sion! Sfinţiţi un post*, anunţaţi o adunare solemnă!“

16. Adunaţi poporul, sfinţiţi* adunarea, strângeţi* laolaltă pe bătrâni, adunaţi* pe copii şi pe pruncii de la sân! Să iasă* mirele din camera lui şi mireasa din camera ei!

17. Să plângă preoţii, slujitorii Domnului, între pridvor* şi altar, şi să zică: „Cruţă*, Doamne, pe poporul Tău şi nu da batjocurii moştenirea Ta, ca să-i stăpânească naţiunileSau „ca să fie o batjocură a naţiunilor“! De ce* să se zică printre popoare: «Unde este Dumnezeul lor?»“

Promisiuni

18. ✡ Atunci Domnul va fi gelos* pentru ţara Lui şi va avea milă* de poporul Său.

19. Şi Domnul va răspunde şi va zice poporului Său: „Iată, Eu vă trimit grâu* şi must şi untdelemn şi vă veţi sătura de ele. Şi nu vă voi mai face de batjocură printre naţiuni.

20. Şi voi îndepărta* de la voi pe cel de la nord* şi-l voi împinge în ţara cea stearpă şi pustie, cu faţa spre* marea dinspre răsărit şi cu spatele spre marea de la apus*. Şi duhoarea lui se va ridica şi mirosul lui respingător se va sui, pentru că s-a înălţat pe sine, ca să facă lucruri mari“.

21. Nu te teme, ţară! Bucură-te şi veseleşte-te: pentru că Domnul face lucruri mari.

22. Nu vă temeţi, animale ale câmpului*: pentru că păşunile* pustiului înverzesc, pentru că pomul îşi poartă rodul, smochinul şi viţa îşi dau tăriaSau „bogăţiile“.

23. Şi voi, fii ai Sionului, bucuraţi-vă* şi veseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, pentru că El vă dă ploaia* timpurie în dreptateSau „cu măsură“; sau „din belşug“ şi face să cadă pentru voi ploaia, ploaia* timpurie şi ploaia târziePloaia de toamnă şi cea de primăvară, la începutul anotimpuluiSau „în prima lună“.

24. Şi ariile se vor umple de grâu şi teascurile se vor revărsa de must şi de untdelemn.

25. „Şi vă voi da înapoi anii pe care* i-a mâncat lăcusta cea mare, cea târâtoare, şi omida, şi cea rozătoare, oştirea* Mea cea mare, pe care am trimis-o printre voi.

26. Şi veţi mânca* din belşug şi vă veţi sătura şi veţi lăuda Numele Domnului Dumnezeului vostru, care a lucrat minunat cu voi; şi poporul Meu nu se va mai ruşina niciodată!

27. Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt în mijlocul* lui Israel şi Eu*, Domnul, sunt Dumnezeul vostru şi nu este altul; şi poporului Meu nu-i va mai fi ruşine niciodată.

Ziua Domnului

28. ✡ Şi va fi aşa: după aceea* voi turna* Duhul Meu peste orice făpturăLit. „carne“. Şi fiii* voştri şi fiicele* voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa vise, tinerii voştri vor avea viziuni.

29. Şi chiar şi peste robi şi peste roabe* voi turna Duhul Meu, în zilele acelea.

30. Şi voi arăta minuniSau „voi da semne“* în ceruri şi pe pământ, sânge şi foc şi stâlpi de fum.

31. Soarele* se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte* de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare“.

32. ✡ Şi va fi aşa: oricine* va chema Numele Domnului va fi mântuit: pentru că în muntele* Sionului şi în Ierusalim va fi eliberareSau „o scăpare“ după cum a zis Domnul, printre cei rămaşi* pe care îi va chema Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)