Ioel

Capitolul 1

Invazia de lăcuste

1. Cuvântul Domnului care a fost către IoelYahve este Dumnezeu, fiul lui Petuel.

2. Ascultaţi aceasta, bătrânilor! Şi plecaţi urechea, voi toţi locuitorii ţării! A fost aceasta* în zilele voastre sau chiar în zilele părinţilor voştri?

3. Spuneţi-o* fiilor voştri; şi fiii voştri, fiilor lor; şi fiii lor, unei alte generaţii:

4. ce a lăsat lăcusta* rozătoare a mâncat lăcusta cea mare; şi ce a lăsat lăcusta cea mare a mâncat lăcusta târâtoare; şi ce a lăsat lăcusta târâtoare a mâncat omidaDiferite specii de lăcuste sau diferite stadii de creştere ale lăcustei.

5. ✡ „Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi; şi urlaţi, toţi băutorii de vin, din cauza mustului, pentru că vi s-a luat* de la gură!

6. Pentru că o naţiune* s-a ridicat asupra ţării Mele, puternică şi fără număr. Dinţii ei sunt dinţi* de leu şi are măsele de leoaică.

7. Mi-a făcut* via un pustiu şi Mi-a cojit smochinul; l-a jupuit de tot de coajă şi l-a aruncat: ramurile lui au devenit albe.

8. Gemi* ca o fecioară încinsă cu sac după soţul* tinereţii ei!“

9. Au încetat* darul de mâncare şi darul de băutură din casa Domnului; preoţii, slujitorii Domnului, se jelesc.

10. Câmpia este pustiită, pământul* jeleşte, pentru că grâul este pustiit, mustul* a secatSau „a ajuns de ruşine“, untdelemnul lâncezeşte.

11. ✡ Ruşinaţi-vă*, lucrători ai pământului, urlaţi, viticultorilor, pentru grâu şi pentru orz, pentru că secerişul câmpului este pierdut!

12. Via* s-a uscat şi smochinul lâncezeşte, rodiul, palmierul de asemenea, şi mărul; toţi copacii câmpului s-au uscat, pentru că a încetatLit. „s-a uscat“ bucuria* din mijlocul fiilor oamenilor.

13. ✡ Încingeţi-vă* cu sac şi plângeţi, preoţilor! Urlaţi, slujitori ai altarului! Veniţi, petreceţi noaptea în sac, slujitori ai Dumnezeului meu! Pentru că darul de mâncare* şi darul de băutură au fost îndepărtate din casa Dumnezeului vostru.

14. Sfinţiţi un post*, anunţaţi o adunare solemnă*, adunaţi pe bătrâni, pe toţi* locuitorii ţării la casa Domnului Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul.

15. ✡ „Vai, ce zi*!“ Pentru că ziua* Domnului este aproape şi va veni ca o nimicire de la Cel Atotputernic.

16. Nu ni s-a luat hrana dinaintea ochilor noştri, bucuria* şi veselia din casa Dumnezeului nostru?

17. Seminţele putrezesc sub bulgării lor; grânarele sunt pustiite, hambarele sunt surpate, pentru că grâul s-a uscat.

18. Cum gem* animalele! Cirezile de vite rătăcesc, pentru că nu este păşune pentru ele; se chinuie şi turmele de oi.

19. Către* Tine, Doamne, voi striga, pentru că focul* a mistuit păşunile pustiului şi flacăra a ars toţi copacii câmpului.

20. Chiar şi fiarele câmpului strigă* către Tine, pentru că au secat* pâraiele de apă şi focul a mistuit păşunile pustiului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)