Epistola către Filipeni

Capitolul 4

Îndemnuri la unitate

1. De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi doriţi*, bucuria* şi cununa mea, staţi* astfel tari în Domnul, preaiubiţilor!

2. Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintihia să aibă* acelaşi gând în Domnul.

3. DaUnele ms. „Şi“, te rog şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, ajută-le ca pe unele care au luptat* împreună cu mine în Evanghelie, şi cu Clement, şi cu ceilalţi împreună-lucrători ai mei, ale căror nume sunt în Cartea* Vieţii.

Îndemnuri la bucurie

4. Bucuraţi-vă* întotdeauna în Domnul! Din nou voi spune: bucuraţi-vă!

5. BlândeţeaÎn sens de caracter al unui om care nu insistă asupra drepturilor lui voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape*.

6. Nu* vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice, faceţi cunoscut luiUnele ms. „înaintea lui“ Dumnezeu cererile voastre, prin rugăciune şi prin cerere cu mulţumiri;

7. şi pacea* lui Dumnezeu, care întrece orice înţelegere, va păzi inimile voastre şi gândurile voastre în Hristos Isus.

8. Încolo, fraţilor, toate cele adevărate, toate cele vrednice de respect, toate cele drepte, toate cele curate, toate cele vrednice de iubit, toate* cele vorbite de bine, dacă este vreo virtute şi dacă este vreo laudă, la acestea gândiţi.

9. Ce* aţi şi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut în mine, pe acestea faceţi-le! Şi Dumnezeul* păcii va fi cu voi.

Îndemnuri la comuniune

10. M-am bucurat însă mult în Domnul că acum, în sfârşit, v-aţi înviorat gândirea* despre mine, deşi vă şi gândeaţi, dar vă lipsea ocazia.

11. Nu vorbesc despre lipsuri, pentru că eu am învăţat, în împrejurările în care sunt, să fiu* mulţumit.

12. Ştiu* să fiu şi smerit, ştiu să fiu şi în belşug. În orice şi în toate sunt deprins şi să fiu sătul şi să fiu flămând, şi să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.

13. Am putere* pentru toate, în ElUnele ms. „în Hristos“, care mă întăreşte.

14. Dar bine aţi făcut luând* parte la necazul meu.

15. Şi ştiţi şi voi, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am ieşit din Macedonia, nici* o adunare n-a avut comuniune cu mine în ceea ce priveşte darea şi primirea, decât numai voi singuri;

16. pentru căSau „că“ şi în Tesalonic, o dată şi chiar de două ori, mi-aţi trimis ceva pentru nevoia mea.

17. Nu că eu caut darul, ci caut rodul* care prisoseşte în folosul vostru.

18. Am însă de toate şi din belşug; sunt copleşitLit. „umplut“, după ce am primit de la Epafrodit* cele de la voi, un parfum de bună mireasmă*, o jertfă* primită, plăcută lui Dumnezeu.

19. Iar Dumnezeul meu vă va împlini* orice trebuinţă, potrivit* bogăţiilor Sale, în glorie, în Hristos Isus.

20. Iar* Dumnezeului şi Tatălui nostru fie gloria, în vecii vecilor! Amin.

Saluturi

21. Salutaţi pe fiecare sfânt în Hristos Isus. Vă salută fraţii care* sunt împreună cu mine.

22. Vă salută toţi sfinţii şi mai* ales cei din casa Cezarului.

23. Harul* DomnuluiUnele ms. ad. „nostru“ Isus Hristos fie cu duhul vostruUnele ms. „cu voi toţi“! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)