Epistola a doua către Timotei

Capitolul 4

Îndemnuri către Timotei

1. Te îndemnStăruitor, solemn; sau „Mărturisesc“* înaintea lui Dumnezeu şi a lui Hristos IsusUnele ms. „Eu deci te îndemn înaintea lui Dumnezeu şi a Domnului Isus Hristos“, care* îi va judeca pe cei viiLit. nearticulat şi pe cei morţiLit. nearticulat, şi pentruUnele ms. „potrivit cu“ arătarea Sa şi pentruUnele ms. „potrivit cu“ Împărăţia Sa:

2. vesteşte Cuvântul, stăruie la timp şi nelatimp, mustră*, ceartă, încurajează* cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura.

3. Pentru că* va fi un timp când nu vor suporta învăţătura* sănătoasă, ci, dorind să-şi desfătezeLit. „să-şi gâdile“ urechile, îşi vor strânge o mulţime deLit. „îşi vor îngrămădi“ învăţători după* poftele lor;

4. şi îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor abateSau „vor fi abătuţi“* spre basme.

5. Dar tu, fii treazSau „liber de orice influenţă rea“ în toate, suferă* răul, fă lucrare de evanghelist*, împlineşte-ţi deplin slujba.

6. Pentru că eu* sunt deja turnat ca o jertfă de băutură şi timpul plecăriiSau „eliberării“* mele a venit.

7. M-am luptat* lupta cea bună, am terminat alergarea, am păzit credinţa;

8. de acum îmi este pusă înainte cununa* dreptăţii, pe care mi-o va da Domnul, dreptul Judecător, în* ziua aceea; şi nu numai mie, ci şi tuturor celor care iubesc arătarea Sa.

9. Străduieşte-te să vii repede la mine;

10. pentru că Dima* m-a părăsit, iubind* veacul de acum, şi a plecat la Tesalonic; Crescens, în Galatia, Tit, în Dalmaţia;

11. numai* Luca* este cu mine. Ia-l pe Marcu* şi adu-l cu tine, pentru că îmi este folositor pentru slujbă.

12. Iar pe Tihic* l-am trimis la Efes.

13. Când vii, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, şi cărţile, mai ales pergamentele.

14. Alexandru*, meşterul arămar, a arătat multă răutate faţă de mine; Domnul îi va răsplătiUnele ms. „să-i răsplătească“* după faptele lui.

15. Păzeşte-te şi tu de el, pentru că s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre.

16. La întâia mea apărare, nimeni n-a stat cu mine, ci* toţi m-au părăsit. Să* nu li se ţină în seamă!

17. Dar* Domnul a stat lângă mineUnele ms. „cu mine“ şi m-a întărit, pentru ca*, prin mine, să fie împlinită predicarea şi toate naţiunile să audă; şi am fost scăpat din* gura leului.

18. DomnulUnele ms. „Şi Domnul“* mă va scăpa de orice lucrare rea şi mă va păstra pentru Împărăţia Sa cerească. A Lui* fie gloria în vecii vecilor! Amin.

Saluturi

19. Salută pe PriscaUnele ms. „Priscila“* şi pe Acuila şi casa* lui Onisifor.

20. Erast* a rămas în Corint, iar pe Trofim* l-am lăsat bolnav în Milet.

21. Străduieşte-te* să vii înainte de iarnă. Te salută Eubul şi Pudens şi Linus şi Claudia şi toţi fraţii.

22. Domnul* Isus HristosUnele ms. „Domnul Isus“; alte ms. „Domnul“ fie cu duhul tău! Harul fie cu voi! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)