Epistola a doua a lui Petru

Capitolul 3

Zilele din urmă

1. Vă scriu deja, preaiubiţilor, această a doua epistolă, în careAmândouă trezesc* înţelegerea voastră curată, aducându-vă aminte,

2. ca să vă amintiţi cuvintele vorbite mai înainte prin sfinţii profeţi şi* porunca Domnului şi Mântuitorului, prin apostolii voştriUnele ms. „prin noi, apostolii“;

3. cunoscând* întâi aceasta, că în zilele din urmăUnele ms. „la sfârşitul zilelor“ vor veni batjocoritori cu batjocurăUnele ms. omit „cu batjocură“, umblând* potrivit propriilor lor pofte

4. şi spunând: „Unde* este promisiunea venirii Lui? Pentru că, de când au adormit părinţii, toate rămân aşa cum erauSau „aşa“ de la începutul creaţiei“.

5. Pentru că ei îşi ascund prin propria lor voie aceasta: că, prin* Cuvântul lui Dumnezeu, erau ceruri din vechime, şi pământ, avându-şi existenţa* din apă şi înSau „prin“ apă,

6. prin care* lumea de atunci, înecată de apă, a pierit.

7. Dar cerurile şi pământul de acum sunt păstrate prin Cuvântul SăuUnele ms. „acelaşi Cuvânt“, pentru foc*, ţinute pentru o zi a judecăţii şi a pieirii oamenilor neevlavioşi.

8. Dar să nu vă fie ascuns acest lucru, preaiubiţilor, că, înaintea DomnuluiSau „cu Domnul“, o zi este ca o mie de ani şi* o mie de ani, ca o zi.

9. Domnul nu* întârzie în ce priveşte promisiunea, cum socotesc unii că este o întârziere, ci este îndelung-răbdător* faţă de voiUnele ms. „noi“, nevrând* ca vreunii să piară, ci* toţi să vină la pocăinţă.

10. Dar ziua Domnului va* veni ca un hoţUnele ms. ad. „noaptea“; în ea cerurile* vor trece cu vuiet mare şi elementeleAle naturii, arzând cu căldură, vor fi descompuse, şi pământul şi lucrările de peLit. „din“ el vor fi arse în întregime.

Îndemnuri practice

11. Toate acestea deciUnele ms. „astfel“ urmând să fie descompuse, ce fel de oameni trebuie să fiţi voi, în purtare* sfântă şi evlavie,

12. aşteptând* şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, din cauza căreia cerurile, fiind aprinse, vor* fi descompuse, şi elementeleLit. nearticulat; absenţa articolului este poetică aici: „ceruri…elemente…“, arzând cu căldură, se* vor topi?

13. Dar noi, potrivit promisiunii Sale, aşteptăm ceruri* noi şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea.

14. De aceea, preaiubiţilor, aşteptând acestea, străduiţi-vă să* fiţi găsiţi de El în pace, fără pată şi fără vină.

15. Şi consideraţi îndelunga-răbdare a Domnului nostru mântuire; după cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, potrivit înţelepciunii date lui,

16. ca şi în toate epistolele sale, vorbind* în ele despre acestea, printre care unele lucruri sunt greu de înţeles, pe care cei neînvăţaţi şi nestatornici le sucescSau „le forţează sensul“, ca şi pe celelalte Scripturi, spre propria lor pieire.

17. Voi deci, preaiubiţilor, cunoscând* dinainte aceste lucruri, păziţi-vă* ca nu cumva, fiind abătuţi de rătăcirea celor nelegiuiţi, să cădeţi din statornicia voastră,

18. ci* creşteţi în har şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui* fie gloria şi acum şi în ziua eternităţii! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)