Epistola a doua a lui Petru

Capitolul 2

Falşi învăţători

1. Dar au fost* şi falşi profeţi în popor, după cum şi* între voi vor fi falşi învăţători, care vor strecura erezii distrugătoareSau „secte de pieire“, tăgăduindu-L* şi pe Stăpânul care* i-a cumpărat, aducând* asupra lor o grabnică pieire;

2. şi mulţi vor urma căile lor desfrânateUnele ms. „distrugătoare“, prin care calea adevărului va fi hulită.

3. Şi, prin* lăcomie, cu cuvinte bine întocmiteSau „false“, vor căuta câştig* de la voi; pentru* ei, judecata din vechime nu întârzieSau „nu rămâne inactivă“ şi pieirea lor nu dormitează.

4. Pentru că, dacă Dumnezeu nu* a cruţat îngeri care* au păcătuit, ci, aruncându-i* în cea mai adâncă groapă de întunericGr. „tartaros“, i-a predat ca să fie ţinuţi în lanţurileUnele ms. „în peşterile“ întunericului pentru judecată,

5. şi nu a cruţat lumea veche, ci l-a păstrat pe Noe*, al optuleaUnul din opt, un predicator* al dreptăţii, aducând* potop asupra unei lumi de neevlavioşi;

6. şi, după ce a prefăcut în cenuşă cetăţile* Sodomei şi Gomorei, le-a condamnat la pieire, dând* un exemplu celor care ar trăi fără evlavie;

7. şi* l-a salvat pe dreptul Lot, cel foarte întristat de purtarea destrăbălatăLit. „în destrăbălare“ a celor nelegiuiţi

8. (pentru că acel om drept, locuind printre ei, prin vedere şi auzire, îşi chinuia* zi după zi sufletul drept, cu faptele lor fără de lege);

9. Domnul ştie* să-i salveze din încercareUnele ms. „ispite“ pe cei evlavioşi şi să-i păstreze pe cei nedrepţi pentru o zi a judecăţii, ca să fie pedepsiţi;

10. şi, mai ales, pe* cei care umblă potrivit cărnii în pofta necurăţiei şi dispreţuiesc stăpânirea. Îndrăzneţi, încăpăţânaţiSau „îngâmfaţi“, ei nu se cutremură hulind gloriileLit. „glorii“, autorităţi angelice,

11. pe când îngerii*, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc împotriva lor, înaintea Domnului, o acuzaţie batjocoritoare.

12. Dar aceştia, ca* animale din fire, fără raţiune, făcute să fie prinse şi omorâteSau „şi să piară“, hulind în cele ce nu cunosc, vor pieri, de asemeneaUnele ms. „în totul“, în stricăciunea lor,

13. primind* răsplata nedreptăţii; socotind plăcere* desfătarea în plină ziSau „desfătarea trecătoare“; pete şi întinăciuni, desfătându-se* în înşelăciunile lor, în timp ce se ospătează* cu voi;

14. având ochii plini de adulter şi care nu se opresc de la păcat, ademenind suflete nestatornice; având o inimă deprinsă la lăcomieSau „la dorinţe carnale şi căutând să seducă“, „deprinsă la seducere“, copii ai blestemului.

15. Părăsind calea dreaptă, s-au* rătăcit, urmând calea lui Balaam al lui Bosor, care a iubit răsplata nedreptăţii,

16. dar a fost mustrat pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, vorbind cu glas omenesc, a oprit nebunia profetului.

17. Aceştia* sunt fântâni fără apă şi noriUnele ms. „neguri“; alte ms. omit duşi de furtună, cărora le este păstrată negura întunericuluiUnele ms. ad. „pentru totdeauna“.

18. Pentru că, rostind* cuvinte mari, umflate de deşertăciune, ademenesc prin pofte ale cărnii, prin destrăbălări, pe cei care tocmai* au scăpatFugind de cei care umblă în rătăcire,

19. promiţându-le libertate*, în timp ce ei înşişi sunt robi* ai stricăciunii; pentru că oricine îi este rob aceluia de care este învins.

20. Pentru că, dacă, după ce au scăpat de necurăţiile lumii, prin* cunoştinţaCunoştinţă deplină Domnului şi MântuitoruluiUnele ms. ad. „nostru“ Isus Hristos, încurcându-se* din nou, sunt învinşi de acestea, starea lor din urmă este mai rea decât cea dintâi.

21. Pentru că ar fi fost mai* bine pentru ei să nu fi cunoscutCunoscut bine calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-oCunoscut bine, să se întoarcă de la porunca sfântă dată lor.

22. DarUnele ms. omit li s-a întâmplat după proverbul adevărat: „Câinele* s-a întors la vărsătura lui, iar scroafa spălată, la tăvălirea în noroi“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)