Epistola întâi a lui Ioan

Capitolul 1

Cuvântul vieţii

1. Ce* era de la început, ce am auzit, ce* am văzut cu ochii noştri, ce am contemplat şi ce* au pipăit mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii

2. (şi viaţa* s-a arătat*; şi noi am văzut, şi* mărturisim, şi* vă vestim viaţa eternă, care* era la Tatăl şi ni s-a arătat);

3. ce* am văzut şi am auzit vă vestimSau „vă aducem la cunoştinţă“ şiUnele ms. omit vouă, ca şi voi să aveţi comuniune cu noi; şi comuniunea* noastră este în adevăr cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

4. Şi văUnele ms. omit scriem aceste lucruri, ca bucuria* voastrăUnele ms. „noastră“ să fie deplină.

Dumnezeu este lumină

5. Şi acesta este mesajulUnele ms. „promisiunea“* pe care l-am auzit de la El şi pe care vi-l vestim, că Dumnezeu* este lumină şi în El nu este nicidecumSau „deloc“ întuneric.

6. Dacă* zicemLit. „Dacă am zice“ că avem comuniune cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu practicăm adevărul.

7. Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem comuniune unii cu alţii şi sângele* lui Isus HristosUnele ms. omit, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcatSau „de tot păcatul“.

8. Dacă* zicemLit. „Dacă am zice“ că nu avem păcat, ne amăgim pe noi înşine şi* adevărul nu este în noi.

9. Dacă* ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să* ne curăţească de orice nedreptateSau „de toată nedreptatea“.

10. Dacă zicemLit. „Dacă am zice“ că nu am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)