Epistola întâi a lui Ioan

Capitolul 5

Credinţa în Fiul lui Dumnezeu

1. Oricine crede* că Isus* este Hristosul este născut* din Dumnezeu; şi* oricine Îl iubeşte pe Cel care a născut îl iubeşte şi pe cel născut din El.

2. Prin aceasta cunoaştem că-i iubim pe copiii lui Dumnezeu, când Îl iubim pe Dumnezeu şi ţinem poruncile Lui.

3. Pentru că* aceasta este dragostea luiSau „de“ Dumnezeu: să ţinemUnele ms. „să împlinim“ poruncile Lui. Şi* poruncile Lui nu sunt greleApăsătoare, supărătoare,

4. pentru că tot* ce esteA fost şi este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi aceasta este victoria care a învins lumea: credinţa noastră.

5. Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel* care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

6. El este Cel care a venit prin* apă şi sânge, Isus HristosUnele ms. „Isus Hristosul“; nu înÎn sensul de: „în puterea“ apă numai, ci în apă şi sânge.

7. Şi Duhul* este Cel care mărturiseşte, pentru că Duhul este adevărul.

8. Pentru că sunt trei care mărturisescUnele ms. târzii ad. „în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei sunt una; şi sunt trei care mărturisesc pe pământ:“: Duhul şi apa şi sângele; şi cei trei sunt unaCu aceeaşi mărturie, în acelaşi scop.

9. Dacă primim mărturia* oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Pentru că* aceasta este mărturia lui Dumnezeu, pe care a mărturisit-oUnele ms. „că El a mărturisit“ despre Fiul Său.

10. Cine* crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în sine însuşi; cine nu-L crede pe Dumnezeu L-a* făcut mincinos, pentru că nu a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu despre Fiul Său.

11. Şi* aceasta este mărturia: că Dumnezeu ne-a dat viaţă eternă şi* această viaţă este în Fiul Său.

12. Cine* Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.

13. V-am scris acestea* vouăUnele ms. ad. „care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu“, ca* să ştiţi că aveţi viaţă eternă, vouă, care credeţiUnele ms. „vouă, ca să ştiţi că aveţi viaţă eternă şi ca să credeţi“ în Numele Fiului lui Dumnezeu.

Puterea rugăciunii

14. Şi aceasta este îndrăzneala pe care o avem la El, că, dacă* cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.

15. Şi, dacă ştim că ne ascultă orice cerem, ştim că avem lucrurileLit. „lucrurile cerute“ pe care le-am cerut de la El.

16. Dacă îl vede cineva pe fratele său făptuindLit. „păcătuind“ un păcat care nu este spre moarte, să ceară, iar El îi* va da viaţă, pentru cei care nu păcătuiesc spre moarte. Este* un păcat spre moarte: despre acela nu* spun să se roage.

17. Orice* nedreptate este păcat; şi este un păcat care nu este spre moarte.

18. Ştim că oricine* a fost născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci acela care a fost născut din Dumnezeu se* păzeşte el însuşi, şi cel rău nu-l atinge.

19. Ştim că suntem din Dumnezeu şi lumea întreagă* zace în cel rău.

20. Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a* dat pricepereSau „o inteligenţă“, ca să* Îl cunoaştem pe Cel adevărat; şi noi suntem în Cel adevărat, în Fiul Său, Isus Hristos. El* este adevăratul Dumnezeu şi* viaţă eternăUnele ms. „viaţa eternă“; alte ms. „viaţa cea eternă“.

21. Copilaşilor, păziţi-vă* de idoli! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)