Epistola întâi a lui Ioan

Capitolul 3

1. VedeţiLit. „Ştiţi“ ce dragoste ne-a dăruit Tatăl: să* fim numiţi copii ai lui Dumnezeu; şi suntemUnele ms. omit „şi suntem“. De aceea* nu ne cunoaşte lumea, pentru că nu L-a cunoscut pe El.

2. Preaiubiţilor, acum* suntem copii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă*; Unele ms. ad. „dar“ştim că, dacă Se va arăta El, vom* fi asemenea Lui, pentru că-L* vom vedea cum este.

3. Şi oricine* are speranţa aceasta în ElCel care urmează să Se arate se curăţeşte, după cum El este curat.

4. Oricine practică păcatul practică şi nelegiuirea*; şi păcatul este nelegiuire.

5. Şi ştiţi că* El S-a arătat ca să* înlăture păcatele noastreUnele ms. omit „noastre“; şi în El* nu este păcat.

6. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine* păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscutŞi continuă să nu-L vadă şi să nu-L cunoască.

Copiii diavolului

7. Copilaşilor, nimeni* să nu vă amăgească! Cine* practică dreptatea este drept, după cum El Însuşi este drept.

8. Cine* practică păcatul este de laLit. „din“ diavolul; pentru că diavolul păcătuieşte de la început. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca* să nimicească lucrările diavolului.

9. Oricine* este născut din Dumnezeu nu practică păcatul, pentru că sămânţa* Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, pentru că este născut din Dumnezeu.

10. În aceasta sunt arătaţi copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine* nu practică dreptatea nu este din Dumnezeu, nici* cine nu-l iubeşte pe fratele său.

11. Pentru că acesta* este mesajul pe care l-aţi auzit de la început, să* ne iubim unii pe alţii:

12. nu după cum era Cain*, de la cel rău, şi l-a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că lucrările lui erau rele, iar ale fratelui său, drepte.

Iubirea cu fapta

13. Nu vă miraţi, fraţilorUnele ms. „fraţii mei“, dacă vă* urăşte lumea.

14. Noi* ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţi. Cine* nu îl iubeşte pe frateleUnele ms. omit „pe fratele“ rămâne în moarte.

15. Oricine* îl urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş* nu are viaţă eternă rămânând în el.

16. Prin aceasta am cunoscutAm cunoscut şi continuăm să cunoaştem* dragostea, pentru că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi suntem datori să ne dăm viaţaLit. „vieţile“, „sufletele“ pentru fraţi.

17. Dar cine* are bunurile lumiiNecesare vieţii şi îl vede pe fratele său având nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne* în el dragostea lui Dumnezeu?

18. CopilaşilorUnele ms. „Copilaşii mei“, să* nu iubim cu cuvântul, nici cu limba, ci în faptă şi în adevăr.

19. ŞiUnele ms. omit „Şi“ prin aceasta vom cunoaşteUnele ms. „cunoaştem“* suntem din adevăr şi ne vom asigura inimile înaintea Lui

20. că, dacă* ne condamnă inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate.

21. Preaiubiţilor, dacă* inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală la Dumnezeu;

22. şi orice* cerem primim de la El, pentru că ţinem poruncile Lui şi* practicăm cele plăcute înaintea Lui.

23. Şi* aceasta este porunca Lui: să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos şi să* ne iubim unii pe alţii, după cum* ne-a datUnele ms. „a dat“ poruncă.

24. Şi cine* ţine poruncile Lui rămâne în El, şi El în el*. Şi* prin aceasta cunoaştem că El rămâne în noi, prin Duhul pe care ni L-a dat.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)