Judecători

Capitolul 13

Vestirea naşterii lui Samson.

1. Copiii lui Israel au făcut iarăş ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mînile Filistenilor, timp de patruzeci de ani.

2. Era un om în Ţorea, din familia Daniţilor, care se chema Manoah. Nevastă-sa era stearpă, şi nu năştea.

3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii, şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă, şi n-ai copii; dar vei rămînea însărcinată, şi vei naşte un fiu.

4. Acum ia bine seama, să nu bei nici vin, nici băutură tare, şi să nu mănînci nimic necurat.

5. Căci vei rămînea însărcinată, şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentrucă acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pîntecele mamei lui; şi el va începe să izbăvească pe Israel din mîna Filistenilor.“

6. Femeia s-a dus şi a spus bărbatului ei: „Un om al lui Dumnezeu a venit la mine, şi avea înfăţişarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfăţişare înfricoşată. Nu l-am întrebat de unde este, şi nici nu mi-a spus care-i este numele.

7. Dar mi-a zis: „Tu vei rămînea însărcinată, şi vei naşte un fiu; şi acum să nu bei nici vin nici băutură tare, şi să nu mănînci nimic necurat, pentrucă acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pîntecele maicii lui, pînă în ziua morţii lui“.

Îngerul se arată din nou.

8. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimes, şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte!“

9. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah, şi Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăş la femeie. Ea şedea într-un ogor, şi Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea.

10. Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei, şi i-a zis: „Iată că omul care venise în cealaltă zi la mine, mi s-a arătat iarăş“.

11. Manoah s-a sculat, a mers după nevastă-sa, s-a dus la omul acela, şi i-a zis: „Tu ai vorbit femeii acesteia?“ El a răspuns: „Eu“.

12. Manoah a zis: „Acum, dacă se va împlini cuvîntul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, şi ce va fi de făcut?“

13. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Femeia să se ferească de tot ce i-am spus.

14. Să nu guste niciun rod din viţă, să nu bea nici vin, nici băutură tare, şi să nu mănînce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit.“

15. Manoah a zis Îngerului Domnului: „Îngăduieşte-mi să Te opresc, şi să-Ţi pregătesc un ied“.

16. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Chiar dacă M-ai opri, n-aş mînca din bucatele tale; dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, s-o aduci Domnului“. Manoah nu ştia că este Îngerul Domnului.

17. Şi Manoah a zis Îngerului Domnului: „Care-Ţi este numele, ca să-Ţi aducem slavă, cînd se va împlini cuvîntul Tău?“

18. Îngerul Domnului i-a răspuns: „Pentruce Îmi ceri Numele? El este minunat.“

19. Manoah a luat iedul şi darul de mîncare, şi a adus jertfă Domnului pe stîncă. S-a făcut o minune, în timp ce Manoah şi nevastă-sa priveau.

20. Pe cînd flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în flacăra altarului. Văzînd lucrul acesta, Manoah şi nevastă-sa au căzut cu faţa la pămînt.

21. Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah şi nevestei lui. Atunci Manoah a înţeles că este Îngerul Domnului,

22. şi a zis nevestei sale: „Vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu.“

23. Nevastă-sa i-a răspuns: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mînile noastre arderea de tot şi darul de mîncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea, şi nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri“.

Naşterea lui Samson.

24. Femeia a născut un fiu, şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvîntat.

25. Şi Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan, între Ţorea şi Eştaol.