Obadia

Păcatele şi pedepsirea Edomului

1. Viziunea lui ObadiaSlujitor (închinător) al lui Yah.

Aşa zice Domnul Dumnezeu despre Edom*:

Noi am auzit o ştire* de la Domnul şi un sol este trimis printre naţiuni:

„Ridicaţi-vă, şi să ne ridicăm împotriva lui la război!“

2. „Iată, te-am făcut mic printre naţiuni. Eşti foarte dispreţuit.

3. Mândria inimii tale te-a înşelat, pe tine, care locuieşti în crăpăturile stâncii*, a cărui locuinţă este sus; cel care zice* în inima lui: «Cine mă va coborî pe pământ?»

4. Chiar dacă te vei înălţa* ca vulturul şi chiar dacă îţi vei aşeza cuibul* printre stele, de acolo te voi coborî“, zice Domnul.

5. „Dacă ar fi venit* la tine hoţi sau tâlhari de noapte (cât eşti de pustiit!), n-ar fi furat ei până ar fi avut de ajuns? Dacă ar fi venit la tine culegători de vie, n-ar fi lăsat* ei măcar câteva boabe?

6. Cât de răscolit este Esau! Cum îi sunt căutate comorile ascunse!

7. ✡ Toţi aliaţii tăiLit. „oamenii alianţei tale“* te-au împins până la hotar; oamenii care erau în pace cu tineLit. „oamenii păcii tale“ te-au înşelat, te-au învins; cei care mănâncă pâinea ta au întins* o cursă sub tine. În el nu este pricepere!

8. În ziua aceea“, zice Domnul, „nu voi nimici* Eu pe cei înţelepţi din Edom şi priceperea de pe muntele lui Esau?

9. Şi vitejii* tăi, Temane*, se vor înspăimânta, pentru ca orice om din muntele lui Esau să fie nimicit prin înjunghiere.

10. Din cauza violenţei* împotriva fratelui tău Iacov, te va acoperi ruşinea şi vei fi nimicit* pentru totdeauna.

11. În ziua când stăteai de cealaltă parte, în ziua în care străinii îi luau în captivitate avereaSau „forţele“ şi cei din altă naţiune intrau pe porţile lui şi aruncau sorţul* asupra Ierusalimului, şi tu erai ca unul din ei!

12. Dar tu nu trebuia să fi privit* ziua fratelui tău, ziua* nenorocirii lui, nici nu trebuia să te fi bucurat* de fiii lui Iuda în ziua nimicirii lor, nici nu trebuia să-ţi deschizi larg gura în ziua strâmtorării.

13. Nu trebuia să fi intrat pe poarta poporului Meu în ziua nenorocirii lor, nici nu trebuia să fi privit chiar tu la necazul lor, în ziua nenorocirii lor, şi nu trebuia să fi pus mâna pe avutul lor în ziua nenorocirii lor!

14. Şi nu trebuia să fi stat la răspântii, ca să nimiceşti pe aceia dintre ai lui care reuşiseră să scape şi nu trebuia să fi predat pe cei rămaşi dintre ai lui în ziua strâmtorării.

15. ✡ Pentru că ziua Domnului este aproape* asupra tuturor naţiunilor: cum* ai făcut, ţi se va face; răsplata ta se va întoarce asupra capului tău.

16. Pentru că, după cum aţi băut* pe muntele Meu cel sfânt, tot aşa vor bea toate naţiunile neîncetat, da, vor bea şi vor sorbi şi vor fi ca şi cum n-ar fi fost.

17. Dar* pe muntele Sionului va fi eliberareSau „vor fi cei eliberaţi (sau scăpaţi)“, şi el va fi sfânt; şi casa* lui Iacov va stăpâni posesiunile lor.

18. Şi casa lui Iacov va fi* un foc; şi casa lui Iosif, o flacără; şi casa lui Esau, mirişte şi vor arde între ei şi-i vor mistui şi nu va rămâne nici unul din casa lui Esau“, pentru că Domnul a vorbit!

19. Şi cei de la sud vor stăpâni* muntele lui Esau; şi cei* de la şes, pe filisteni; da, vor stăpâni câmpia lui Efraim şi câmpia Samariei; şi Beniamin va stăpâni Galaadul.

20. Şi cei deportaţiLit. „captivitatea“ ai acestei oştiri a fiilor lui Israel vor stăpâni ce era al canaaniţilor până la SareptaEbr. „Zarefat“*. Şi cei deportaţi ai Ierusalimului, care erau în Sefarad, vor stăpâni cetăţile de la sudDin Neghev.

21. Şi cei* care îi vor salva se vor sui pe muntele Sionului, ca să judece muntele lui Esau. Şi împărăţia* va fi a Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)