NaumSau „NAHUM“: Mângâiere, Liniştire

Capitolul 2

Profeţie despre dărâmarea cetăţii Ninive

1. ✸ Cel care sfărâmă* în bucăţi s-a suit împotriva feţei tale. Păzeşte* cetatea întărită! Ia seama la drum! Încinge-ţi coapsele! Întăreşte-ţi mult puterea!

2. Pentru că Domnul a adus* din nouSau „S-a întors la“ măreţia lui Iacov, ca măreţia lui IsraelSau „a îndepărtat mândria lui Iacov, ca mândria lui Israel“; pentru că i-au pustiit* jefuitorii şi le-au stricat viţele.

3. Scutul vitejilor* săi s-a făcut roşu, bărbaţii de război sunt în stacojiu; carele fulgeră de focul oţelului în ziua pregătirii lui şi suliţele de chiparos se învârtesc.

4. Carele năvălesc cu furie pe străzi, se lovesc unul de altul în pieţe; înfăţişarea lor este ca făcliile, aleargă ca fulgerele.

5. ElAsirianul, Belial din Cap. 1.15 se gândeşte la cei puternici ai săi; ei se poticnesc în mersul lor, se grăbesc spre zidul ei şi adăpostulAdăpostul pentru cei asediaţi este pregătit.

6. Porţile râurilor sunt deschise şi palatul se prăbuşeşte!

7. Şi s-a hotărât: ea va fiSau „Şi Huţab va fi“; după Targum, Huţab ar fi numele împărătesei asiriene dezgolită, va fi dusă; şi slujnicele ei vor jeli cu glas ca de porumbiţe*, bătându-se în pieptLit. „în inimi“.

8. ✡ Dar din ziua în care a existat Ninive a fost ca un lac de apă; totuşi ei fug! „Staţi! Staţi!“ Dar nimeni nu priveşte înapoi.

9. „Prădaţi argintul! Prădaţi aurul! Pentru că fără sfârşit este comoara splendidă a tuturor vaselor de preţ!“

10. Ea este golită şi nelocuită şi pustiită! Şi i se topeşte inima* şi-i tremură genunchii* şi o durere ascuţită este în toate coapsele*; şi toate feţele* lor au pălit.

11. ✡ Unde este vizuina* leilor şi locul unde se hrăneau leii tineri? unde se plimbau leul, leoaica, puiul de leu şi nimeni nu-i înspăimânta?

12. Leul sfâşia cât îi trebuia pentru puii săi şi sugruma pentru leoaicele sale; şi umplea cu pradă ascunzişurile sale şi cu fiare sfâşiate, vizuinile sale.

13. „Iată*, Eu sunt împotriva ta“, zice Domnul oştirilor, „şi voi arde carele ei în fum; şi sabia va mistui pe leii tăi tineri şi voi nimici prada ta de pe pământ şi nu se va mai auzi glasul solilor* tăi“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)