Epistola lui Iuda

Capitolul 1

1. Iuda, rob al lui Isus Hristos şi frate* al lui Iacov, către cei* chemaţi, preaiubiţiUnele ms. „sfinţiţi“ în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi* în Isus Hristos:

2. Îndurare vouă şi pace* şi dragoste să vă fie înmulţite!

3. Preaiubiţilor, dându-mi toată silinţa să vă scriu despre mântuirea* noastrăUnele ms. omit comună, am fost nevoit să vă scriu, îndemnându-* luptaţiSau „să luptaţi cu toată tăria“ pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeaunaUnele ms. omit „pentru totdeauna“.

4. Pentru că* s-au strecurat anumiţi oameni, care de mult sunt scrişi*, dinainte, pentru această judecatăSau „sentinţă“, motiv al condamnării, neevlavioşi, schimbând* harul* Dumnezeului nostru în destrăbălare şi tăgăduindu-L* pe singurul nostru StăpânUnele ms. ad. „Dumnezeu“ şi Domn, Isus HristosSau „pe singurul Stăpân şi Domn al nostru, Isus Hristos“.

5. Aş vrea dar să vă amintesc, vouăUnele ms. omit, care aţi cunoscut toateUnele ms. „aţi cunoscut aceasta“; alte ms. „aţi cunoscut toate lucrurile“ odată pentru totdeaunaUnele ms. omit „pentru totdeauna“, că Domnul*, după ce a salvatUn singur ms. ad. „odată“ şi omite „odată pentru totdeauna“ pe popor din ţara Egiptului, apoi i-a* omorât pe cei care* nu au crezut.

6. Şi pe* îngerii care nu şi-au* păstrat starea iniţială, ci şi-au părăsit locuinţa, îi ţine în lanţuri eterne, sub întuneric, pentru judecata zilei celei mari;

7. după cum Sodoma* şi Gomora şi cetăţile din jurul lor, dedându-se curviei, la fel ca ei, şi umblând după altă carne, sunt puse înainte ca un exemplu, suferind chinulChinul judecăţii unui foc etern.

8. Totuşi*, şi aceşti visători întinează în acelaşi fel carnea şi dispreţuiesc* stăpânirea şi hulesc gloriile.

9. Dar arhanghelul Mihail*, când, împotrivindu-se diavolului, a discutat cu el despre trupul lui Moise, n-a îndrăznit* să aducă împotrivă o învinuire de hulă, ci a spus: „Domnul* să te mustre!“

10. Dar aceştia* hulesc tot ce nu cunosc; iar în tot ce înţeleg din fire, ca animalele fără raţiune, în aceste lucruri se stricăSau „se distrug“, „pier“.

11. Vai de ei! pentru că au mers pe calea lui* Cain şi s-au dedat* rătăcirii lui Balaam, pentru răsplată, şi au pierit în răzvrătirea* lui Core!

12. Aceştia sunt* stânci ascunseÎn mare la mesele* voastre de dragoste, ospătând împreună fără teamă, păstorindu-se pe ei înşişi: nori* fără apă, purtaţi* de vânturiUnele ms. ad. „încoace şi încolo“; pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi*;

13. valuri* înfuriate ale mării, spumegându-şi* ruşinile lor, stele rătăcitoare cărora* le este păstrată negura întunericului pentru eternitate.

14. Şi Enoh, al* şaptelea de la Adam, a profeţit şi el cu privire la aceştia, spunând: „Iată, a venit* Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,

15. ca să facă judecată împotriva tuturor şi să-i dovedească vinovaţi pe toţi cei neevlavioşi dintre ei de toate lucrările* lor de neevlavie, pe care le-au făcut fără evlavie, şi de toate cuvintele aspre, pe care păcătoşii neevlavioşi le-au vorbit împotriva Lui“.

16. Aceştia sunt cârtitori, nemulţumiţiNemulţumiţi cu soarta lor, umblând după poftele lor; şi gura* lor vorbeşte cuvinte umflate, admirând* persoaneLit. „înfăţişări“ pentru câştig.

17. Dar* voi, preaiubiţilor, amintiţi-vă cuvintele rostite mai înainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos,

18. cumLit. „că“ vă spuneau că, la sfârşitul timpuluiUnele ms. „în timpul din urmă“, vor* fi batjocoritori, umblând după poftele lor neevlavioase.

19. Aceştia sunt cei care* seUnele ms. „ei înşişi“ despart, oameni naturaliSau „sufleteşti“, „fireşti“*, neavând Duh.

20. Dar voi, preaiubiţilor, zidindu-vă* pe credinţa voastră preasfântă, rugându-vă* prin Duhul SfântLit. „în Duh Sfânt“,

21. păstraţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, aşteptând* îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţă eternă.

22. Şi de unii aveţi milă, făcând o deosebire;

23. iar pe alţii salvaţi-i* cu teamă, smulgându-i* din focUnele ms. „Şi pe unii, care se împotrivesc cu vorba, corectaţi-i; şi pe unii salvaţi-i, smulgându-i din foc; şi de unii fie-vă milă cu teamă“; alte ms. „Şi de unii, care se îndoiesc, fie-vă milă; şi pe unii salvaţi-i, smulgându-i din foc; şi de unii fie-vă milă cu teamă“; alte ms. „Şi pe unii, care se împotrivesc cu vorba, corectaţi-i; şi pe unii salvaţi-i, smulgându-i din foc cu teamă“, urând chiar cămaşa* pătată de carne.

24. Iar* Aceluia care poate să* vă păzească fără poticnire şi să vă aşeze înaintea gloriei Sale fără vină, cu mare bucurie,

25. singurului* DumnezeuUnele ms. ad. „înţelept“, Mântuitor al nostru prin Isus Hristos, Domnul nostruUnele ms. omit „prin Isus Hristos, Domnul nostru“, fie glorieUnele ms. ad. „şi“, măreţie, putere şi autoritate, mai înainte de orice veacUnele ms. omit „mai înainte de orice veac“, şi acum şi în toate veacurile! Amin.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)