Ieremia

Capitolul 45

Către Baruc.

1. Cuvîntul pe care l-a spus proorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neriia, cînd a scris într-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel:

2. „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre tine, Baruc:

3. «Tu zici: «Vai de mine! căci Domnul a adus întristare peste durerea mea; îmi sleiesc puterile suspinînd, şi nu găsesc odihnă!»

4. Spune-i: «Aşa vorbeşte Domnul: «Iată că ce am zidit, voi dărîma; ce am sădit, voi smulge, şi anume ţara aceasta.

5. Şi tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele! Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ţie îţi voi da ca pradă de război viaţa ta, în toate locurile unde vei merge.“