Evanghelia după Ioan

Capitolul 9

Vindecarea unui orb din naştere.

1. Cînd trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.

2. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?“

3. Isus a răspuns : „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4. Cît este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celuice M-a trimes; vine noaptea, cînd nimeni nu mai poate să lucreze.

5. Cît sînt în lume, sînt Lumina lumii.“

6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pămînt şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,

7. şi i-a zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului“ (care, tîlmăcit, însemnează: Trimes). El s-a dus, s-a spălat, şi s-a întors văzînd bine.

8. Vecinii şi ceice-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor, ziceau: „Nu este acesta celce şedea şi cerşea?“

9. Unii ziceau: „El este.“ Alţii ziceau: „Nu; dar seamănă cu el.“ Şi el însuş zicea: „Eu sînt.“

10. Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?“

11. El a răspuns: „Omul acela, căruia i se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii, şi mi-a zis: «Du-te la scăldătoarea Siloamului, şi spală-te.» M-am dus, m-am spălat, şi mi-am căpătat vederea.“

12. „Unde este omul acela“, l-au întrebat ei. El a răspus: „Nu ştiu.“

Cercetarea orbului de Farisei.

13. Au adus la Farisei pe cel ce fusese orb mai înainte.

14. Şi era o zi de Sabat cînd făcuse Isus tină, şi-i deschisese ochii.

15. Din nou, Fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat, şi văd.“

16. Atunci unii din Farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentrucă nu ţine Sabatul.“ Alţii ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?“ Şi era desbinare între ei.

17. Iarăş au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?“ „Este un prooroc“, le-a răspuns el.

18. Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea, pînă n-au chemat pe părinţii lui.

19. Şi cînd i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?“

20. Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Ştim că acesta este fiul nostru, şi că s-a născut orb.

21. Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vîrstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.“

22. Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentrucă se temeau de Iudei; căci Iudeii hotărîseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.

23. De aceea au zis părinţii lui : „Este în vîrstă, întrebaţi-l pe el.“

24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, şi i-au zis: „Dă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că omul acesta este un păcătos.“

25. El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.“

26. Iarăş l-au întrebat : „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?“

27. „Acum v-am spus“, le-a răspuns el, „şi n-aţi ascultat. Pentruce voiţi să mai auziţi încăodată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!“

28. Ei l-au ocărît, şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul Lui, noi sîntem ucenicii lui Moise.

29. Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este.“

30. „Aici este mirarea“, le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuş, El mi-a deschis ochii.

31. Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.

32. De cînd este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.

33. Dacă omul acesta n-ar veni dela Dumnezeu, n-ar putea face nimic.“

34. „Tu eşti născut cu totul în păcat“, i-au răspuns ei, „şi vrei să ne înveţi pe noi?“ Şi l-au dat afară.

Isus întîlneşte pe orb în Templu.

35. Isus a auzit că l-au dat afară; şi, cînd l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?“

36. El a răspuns: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?“

37. „L-ai şi văzut“, i-a zis Isus, „şi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.“

38. „Cred, Doamne“, I-a zis el; şi I s-a închinat.

39. Apoi Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca ceice nu văd, să vadă, şi ceice văd, să ajungă orbi.“

40. Unii din Fariseii cari erau lîngă el, cînd au auzit aceste vorbe, I-au zis: „Doar n-om fi şi noi orbi!“

41. „Dacă aţi fi orbi“, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: «Vedem.» Tocmai de aceea, păcatul vostru rămîne.“