HabacucSau „AVACUM“: Cel care îmbrăţişează

Capitolul 2

1. ✸ Voi sta de strajă şi mă voi aşeza în turn şi voi căuta* să văd* ce-mi va zice şi ce să răspund la plângerea mea.

Răspunsul Domnului

2. ✡ Şi Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie* viziunea şi graveaz-o pe tăbliţe, ca să poată alerga cel care o citeşte.

3. Pentru că viziunea este încă pentru un timp hotărât*, dar se grăbeşte spreSau „vorbeşte despre“ sfârşit şi nu va minţi. Chiar dacă va întârzia, aşteapt-o, pentru că va veni negreşit*, nu va fi amânatăSau „nu va întârzia“.

4. Iată, sufletul său se îngâmfă*, nu este drept înăuntrul său; dar cel drept* va trăi prin credinţa lui.

Cele cinci vaiuri asupra caldeenilor

5. ✡ Şi, mai mult, vinul înşală pe bărbatul mândru, încât acesta nu stă liniştit, îşi lărgeşte dorinţaLit. „sufletul“ ca Locuinţa* morţilor şi este ca moartea şi nu poate fi săturat; şi adună la el toate naţiunile şi strânge la el toate popoarele.

6. Nu vor face toţi aceştia un proverb despre el şi o ghicitoare batjocoritoare* împotriva lui? Şi vor zice: «Vai de cel care adună ce nu este al lui! Până când? Şi de cel care se împovărează cu garanţii!»

7. Nu se vor ridica deodată cei care te vor muşcaSau „îţi vor cere camătă“? şi nu se vor trezi cei care te vor tulbura, şi vei fi pradă pentru ei?

8. Pentru că* ai prădat multe naţiuni, şi pe tine te va prăda toată rămăşiţa popoarelor, pentru sângele* oamenilor şi pentru violenţa făcută ţării, cetăţii şi tuturor celor care locuiesc în ea.

9. ✡ Vai de cel care strângeLit. „care câştigă“ câştig* nelegiuit pentru casa lui, ca să-şi aşeze cuibul* sus, ca să scape din mâna nenorociriiSau „răului“!

10. Ai croit ruşine casei tale, nimicind multe popoare, şi ai păcătuit împotriva sufletuluiSau „ai pus în pericol sufletul“ tău!

11. Pentru că piatra din zid va striga şi bârna din acoperiş îi va răspunde.

12. Vai de cel care construieşte un oraş cu sânge* şi întemeiază o cetate prin nedreptate!“

13. Iată, nu este de la Domnul oştirilor că popoarele trudesc* pentru foc şi mulţimile se ostenesc pentru nimic?

14. Pentru că pământul se va umple* de cunoştinţa gloriei Domnului, cum acoperă apele fundul mării.

15. Vai de cel care dă băutură aproapelui său – căruia îi torni* otravaSau „furia“, sau „din sticla“ ta şi-l îmbeţi şi pe el – ca să-iLit. „sale“ priveşti* goliciunea!

16. Eşti plin de ruşine în loc deSau „mai mult decât de“ glorie! Bea* şi tu şi descoperă-ţi necircumciziaSau „fii ca unul necircumcis“. Potirul mâinii drepte a Domnului se va întoarce spre tine şi o vărsătură ruşinoasă va fi asupra gloriei tale.

17. Pentru că violenţa făcută Libanului te va acoperi şi nimicirea fiarelor te va înspăimânta, din cauza sângelui* oamenilor şi a violenţei făcute ţăriiSau „pământului“, cetăţii şi tuturor celor care locuiesc în ea.

18. La ce foloseşte* chipul cioplit, pe care l-a cioplit făcătorul lui, chipul turnat şi învăţătorul* minciunii? Pentru ca făcătorul lucrării lui să se încreadă în ea, când face idoli* muţi?

19. Vai de cel care zice lemnului: „Trezeşte-te!“, pietrei mute: „Ridică-te!“ Te va învăţa el? Iată, este acoperit cu aur şi argint şi nu este* nici o suflare înăuntrul lui.

20. Dar Domnul este* în templul Său cel sfânt. Tot pământul să tacă* înaintea Lui!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)