Epistola către Tit

Capitolul 2

Învăţătura sănătoasă

1. Dar tu vorbeşte cele cuvenite învăţăturii* sănătoase:

2. ca bărbaţii în vârstă să fie cumpătaţi, demni, chibzuiţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare;

3. de asemenea, ca* femeile în vârstă să fie în toată purtarea lor, aşa cum se cuvine femeilor sfinte, nu defăimătoare, nu robite de vin mult, învăţând de bine,

4. ca să le deprindă pe cele tinere să-şi* iubească soţii, să iubească şi copiii,

5. să fie chibzuite, curate, gospodine, bune, supuse* soţilor lor, ca* să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

6. Pe cei mai tineri, la fel, îndeamnă-i să fie chibzuiţi,

7. în* toate fiind tu însuţiLit. „prezentându-te pe tine însuţi“ un model de fapte bune; în învăţătură, nestricăciune;

8. seriozitate, Unele ms. ad. „sinceritate,“vorbire* sănătoasă necondamnabilă, încât* cel împotrivitor să* se ruşineze, neavând nimic rău de spus despre noiUnele ms. „voi“.

9. Robii* să fie supuşi stăpânilor lor, să fie plăcuţiSă se facă plăcuţi în* toate, necontrazicând,

10. nefurândNepunând nimic deoparte pentru ei înşişi, ci arătând toată buna credincioşie, ca* în toate să împodobeascăSă onoreze învăţăturaUnele ms. ad. „care este a“ Dumnezeului nostruUnele ms. „vostru“ Mântuitor.

11. Pentru că harul* lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătatSau „harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, s-a arătat tuturor oamenilor“*,

12. învăţându-ne* ca, după ce am tăgăduit neevlavia şi* poftele lumeşti, să trăim cu cumpătare şi cu dreptate şi cu evlavie în veacul prezentÎn situaţia prezentă,

13. aşteptând* fericita speranţă* şi arătarea* gloriei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos,

14. care S-a* dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească* un popor* pentru Sine, plin de râvnă* pentru fapte bune.

15. Vorbeşte acestea şi îndeamnă şi mustră* cu toată autoritatea. Nimeni* să nu te dispreţuiască.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)