Evanghelia după Ioan

Capitolul 1

Întruparea Cuvântului

1. La început era* Cuvântul şi Cuvântul era cu* Dumnezeu şi* Cuvântul era DumnezeuUnele ms. „Dumnezeu era Cuvântul“*.

2. Acesta era la început cu Dumnezeu.

3. Toate* au fost făcuteSau „au luat fiinţă“ prin El, şi fără El n-a fost făcut nimic din ce a fost făcut.

4. În El* era viaţa şi* viaţa era lumina oamenilor.

5. Şi lumina* luminează în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o.

6. A fost* un om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan.

7. Acesta* a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toţi să creadă prin el.

8. Nu era el lumina, ci a venit ca să mărturisească despre lumină.

9. Lumina* adevărată era aceea care, venind în lume*, lumineazăSau „îşi răspândeşte lumina peste“, „este lumină pentru“ pe orice omSau „care luminează pe orice om, venind în lume“.

10. El era în lume şi lumea prin El a fost făcută şi lumea nu L-a cunoscut.

11. A venit* la ai SăiSau „la ale Sale“ şi ai Săi nu L-au primit.

12. Dar tuturor celor care* L-au primit, le-a dat dreptul să fieSau „autoritatea să ia acel loc, de“ copii ai lui Dumnezeu:

13. celor care cred în Numele Lui, care au fost născuţi* nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omuluiCuvântul grecesc înseamnă şi „om“ şi „bărbat“, ci din Dumnezeu.

14. Şi* Cuvântul S-a făcut carne* şi a* locuitLit. „Şi-a ridicat cort“ printre noi (şi noi am* privit gloria Lui, glorie ca a SinguruluiUnic de acest fel de la Tatăl), plin de har* şi de adevăr;

15. (Ioan* ·a mărturisit despre El şi a strigat, spunând: „Acesta era Cel despre care am zis: «Cel* care vine după mine este înaintea meaAre întâietate faţă de mine, pentru că* era mai înainte de mine»“.)

16. Pentru căUnele ms. „Şi“ noi toţi am primit din plinătatea* Lui, şi har peste har;

17. pentru că legea* a fost dată prin Moise; harul* şi adevărul* au venitLit. „a venit“ (singular), având sensul că harul şi adevărul, care existau mai înainte, în Dumnezeu, sunt identificate cu o singură persoană, Isus Hristos, care a venit în lume prin Isus Hristos.

18. Nimeni* nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul* Fiu, care este în sânulArată locul sau starea Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul (Mt 3.1-12;Mc 1.1-8;Lc 3.1-18)

19. Şi aceasta este mărturia* lui Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim preoţi şi leviţi, ca să-l întrebe: „Tu cine eşti?“

20. Şi a mărturisit* şi n-a tăgăduit, şi a mărturisit: „Nu sunt eu Hristosul“.

21. Şi ei l-au întrebat: „Atunci cineLit. „Atunci ce?“ eşti? Eşti tu Ilie*?“ Şi el ·a spus: „Nu sunt!“ „Eşti tu profetul*?“ Şi a răspuns: „Nu!“

22. I-au spus deci: „Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?“

23. El a* spus: „Eu sunt glas al unuia care strigă în pustiu: «Neteziţi calea Domnului», după cum a* spus profetul Isaia“.

24. Şi ei erau trimişiUnele ms. „Şi cei care fuseseră trimişi erau“ dintre farisei.

25. Şi l-au întrebat şi i-au spus: „Atunci de ce botezi, dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici profetul?“

26. Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu* botez cuLit. „în“ apă. Unele ms. ad. „Dar“, iar la începutul v.27 ad. „Acesta este“În mijlocul vostru esteŞi-a luat locul şi stă Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi,

27. Cel* care vine după mineUnele ms. ad. „care este înaintea mea“ (care are întâietate faţă de mine), căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalei“.

28. Acestea se petreceau în BetaniaUnele ms. „Betabara“*, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Mielul lui Dumnezeu (Mt 3.13-17;Mc 1.9-11;Lc 3.21-22)

29. A doua zi, elUnele ms. „Ioan“ ·L-a văzut pe Isus venind la el şi ·a spus: „Iată Mielul* lui Dumnezeu, Cel care* ridică păcatul lumii!

30. Acesta este Cel despre care spuneam eu: «După mine vine un Om care este înaintea meaAre întâietate faţă de mine, pentru că era mai înainte de mine».

31. Şi eu nu-L ştiam, dar ca El să fie arătat lui Israel, de aceea* am venit eu, botezând cuLit. „în“ apă“.

32. Şi Ioan* a mărturisit, spunând: „Am văzut Duhul coborând, din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El.

33. Şi eu nu-L ştiam; dar Cel care m-a trimis să botez cuLit. „în“ apă, Acela mi-a spus: «Cel peste care vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste El, Acesta este Cel* care botează cuLit. „în“, cu sensul de „în puterea Duhului Sfânt“, având natura sau caracterul Duhului Sfânt Duh Sfânt».

34. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu“.

Chemarea primilor ucenici

35. A doua zi, Ioan stătea din nouSau „Tot a doua zi, Ioan stătea“ cuLit. „şi“ doi dintre ucenicii lui.

36. Şi, privind la Isus, care umbla, ·a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“

37. Şi cei doi ucenici l-au auzit vorbind şi L-au urmat pe Isus.

38. Iar Isus, întorcându-Se şi văzându-i că-L urmează, ·le-a spus: „Ce căutaţi?“ Şi ei I-au spus: „Rabi (care, tradus, înseamnă: Învăţătorule), unde locuieşti?“

39. El ·le-a spus: „Veniţi şi vedeţiUnele ms. „veţi vedea““. Au venit deciUnele ms. omit şi au văzut unde ·locuia; şi au rămas la El în ziua aceea.

40. Unele ms. ad. „Şi“Era pe la ceasul al zecelea. Andrei*, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi L-au urmat.

41. Acesta ·l-a găsit întâi pe fratele său, Simon, şi ·i-a spus: „Noi L-am găsit pe Mesia“ (care, tradus, înseamnă: HristosUnele ms. „Hristosul“, Unsul).

42. Şi l-a dus la Isus. Unele ms. ad. „Şi“Isus, privindu-l, a spus: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu* vei fi numit Chifa“ (care se traduce: PiatrăSau „Petru“).

43. A doua zi, ElUnele ms. „Isus“ a vrut să meargă în Galileea; şi IsusUnele ms. omit ·l-a găsit pe Filip* şi ·i-a spus: „Urmează-Mă“.

44. Şi Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.

45. Filip ·l-a găsit pe Natanael* şi ·i-a spus: „Noi L-am găsit pe Acela despre care au scris Moise* în lege şi profeţii*: pe Isus, fiul lui Iosif, care este din Nazaret*“.

46. Şi Natanael i-a spus: „Poate fi ceva bun din Nazaret*?“ Filip ·i-a spus: „Vino şi vezi!“

47. Isus l-a văzut pe Natanael venind spre El şi ·a spus despre el: „Iată*, cu adevărat, un israelit în care nu este viclenie“.

48. Natanael ·I-a spus: „De unde mă cunoşti?“ Isus a răspuns şi i-a zis: „Înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut, când erai sub smochin“.

49. Natanael a răspuns şi I-a zisUnele ms. „I-a răspuns şi a zis“; alte ms. „a răspuns şi a zis“; alte ms. „a răspuns şi zice“; alte ms. „I-a răspuns“: „Rabi, Tu eşti Fiul* lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul* lui Israel!“

50. Isus a răspuns şi i-a zis: „Pentru că ţi-am spus: «Te-am văzut sub smochin», crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea“.

51. Şi El ·i-a spus: „Adevărat, adevărat vă spun, de acumUnele ms. omit „de acum“* veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)