Epistola către Galateni

Capitolul 1

Introducere

1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin om, ci prin* Isus Hristos şi Dumnezeu Tatăl, care* L-a înviat dintre morţi,

2. şi toţi fraţii care* sunt împreună cu mine, către adunările* Galatiei:

3. Har* vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos,

4. care* S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din* veacul rău de acum, după voia lui Dumnezeu şi a Tatălui nostru,

5. a căruia fie gloria în vecii vecilor! Amin.

O singură Evanghelie

6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel* care v-a chemat în harul lui Hristos, la o evanghelie diferită,

7. care nu* este o altă Evanghelie; dar sunt unii care* vă tulbură şi doresc să striceSau „să strâmbe“ Evanghelia lui Hristos.

8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decâtSau „alături de“, „împotriva“ Evanghelia pe care v-am vestit-o noi, să* fie anatemaBlestemat; exclus, ca să fie judecat de Dumnezeu.

9. Cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: Dacă vă vesteşte cineva altă* evanghelie decâtSau „alături de“, „împotriva“ ceea ce aţi primit, să fie anatema.

10. Caut* eu acum să-i mulţumesc pe oameni, sau pe Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Unele ms. ad. „Pentru că“Dacă aş mai plăcea oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.

Chemarea lui Pavel

11. Dar vă fac cunoscut, fraţilor*, că Evanghelia care a fost vestită de mine nu este în felul omului,

12. pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci* am primit-o prin descoperirea lui Isus Hristos.

13. Pentru că aţi auzit de purtarea mea de altă dată, în iudaism, că persecutam peste* măsură Adunarea lui Dumnezeu şi o devastam*;

14. şi înaintam în iudaism mai mult decât mulţi de o vârstă cu mine din naţiunea mea, fiind peste măsură de zelos* pentru tradiţiile* părinţilor mei.

15. Dar, când DumnezeuUnele ms. „Dumnezeul“; alte ms. „El“, care* m-a pus deoparteUnele ms. ad. „chiar“ din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său,

16. a binevoit să-L* descopere pe Fiul Său în mine, ca să-L vestesc* printre naţiuni, îndată, nu am primit sfat de la carne* şi sânge,

17. nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care erau apostoli mai înainte de mine, ci am plecat în Arabia; şi m-am întors din nou la Damasc.

18. Apoi, după trei ani, m-am suit* la Ierusalim, ca să fac cunoştinţă cu PetruUnele ms. „Chifa“ şi am rămas la el cincisprezece zile;

19. dar n-am văzut pe* un altul dintre apostoli, decât pe* Iacov, fratele Domnului;

20. şi, în ceea ce vă scriu, iată, înaintea* lui Dumnezeu, nu mint.

21. Apoi* am venit în ţinuturile Siriei şi ale Ciliciei.

22. Dar eram necunoscut la înfăţişare adunărilor* Iudeii care sunt în Hristos*;

23. auzeau numai că „cel care ne persecuta odată, acum vesteşte EvangheliaLit. „aduce vestea bună“: credinţa pe care altă dată o nimicea“;

24. şi Îl glorificau pe Dumnezeu datorită mieLit. „în mine“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)