Epistola către Filimon

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel, întemniţat* al lui Hristos Isus, şi fratele Timotei, către Filimon, cel preaiubit şi împreună-lucrător* cu noi,

2. şi către soraUnele ms. „către preaiubita“ Apfia şi către Arhip*, împreună-ostaş* cu noi, şi către adunarea* din casa ta:

3. Har* vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.

Mulţumire şi rugăciune

4. Mulţumesc* Dumnezeului meu, amintindu-mi întotdeauna de tine în rugăciunile mele,

5. pentru că am auzit* de dragostea ta şi de credinţa pe care o ai faţă de Domnul Isus şi faţă de toţi sfinţii,

6. astfel încât comuniunea ta în credinţă să lucreze* pentru cunoaştereaCunoaştere deplină oricărui bine care este în noiUnele ms. „voi“ cu privire la HristosUnele ms. ad. „Isus“.

7. Pentru că avemUnele ms. „noi am avut“ mare recunoştinţăUnele ms. „bucurie“ şi mângâiere datorită dragostei tale, frate, fiindcă inimile sfinţilor au fost înviorate* prin tine.

Mijlocirea lui Pavel pentru Onisim

8. De aceea, având multă îndrăzneală în Hristos să-ţi poruncesc* ce se cuvine,

9. datorită dragostei, mai degrabă te rog, aşa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum şi întemniţat al lui Isus HristosUnele ms. „al lui Hristos Isus“;

10. te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut* în lanţurileLit. „legăturile“ meleUnele ms. omit, pentru Onisim*,

11. odinioară nefolositor ţie, dar acum folositor şi ţie şi mie,

12. pe care ţi l-am trimis înapoi: pe el primeşte-l, care este inima meaUnele ms. „pe el, inima mea“,

13. pe care eu voiam să-l ţin la mine, ca* să-mi slujească în locul tău în lanţurileLit. „legăturile“ Evangheliei;

14. dar n-am dorit să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca* binele tău să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie.

15. Pentru că, poate* pentru aceasta s a despărţit de tine pentru un timp, ca să-l ai pentru totdeaunaUnele ms. „pentru eternitate“;

16. de acum nu ca rob, ci mai presus de rob, ca frate* preaiubit, mai ales pentru mine şi* cu atât mai mult pentru tine, şi în carne şi în Domnul.

17. Deci, dacă mă consideriLit. „dacă mă ai“ părtaş*, primeşte-l ca pe mine;

18. iar dacă te-a nedreptăţit cu ceva sau îţi datorează ceva, pune aceasta în contul meu.

19. Eu, Pavel, am scris cu propria mea mână: eu voi plăti; ca să nu-ţi spun că şi tu îmi eşti dator.

20. Da, frate, eu să am folosPrin acest cuvânt în gr. se face aluzie la numele „Onisim“, care înseamnă „folositor“ de la tine în Domnul: înviorează-mi inima în HristosUnele ms. „în Domnul“!

21. Ţi-am scris încredinţat* de ascultarea ta, ştiind că vei face şi mai mult decât ceLit. „peste ce“ spun.

22. Dar totodată pregăteşte-mi şi un loc de găzduire, pentru că sper* că, prin* rugăciunile voastre, vă voi fi dăruit.

Salut final

23. Te salută Epafra*, împreună-întemniţat cu mine în Hristos Isus,

24. Marcu*, Aristarh*, Dima*, Luca, împreună-lucrători cu mine.

25. Harul* Domnului nostruUnele ms. omit Isus Hristos fie cu duhul vostru! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)