Osea

Capitolul 14

Întoarcerea lui Israel şi binecuvântarea viitoare

1. ✸ Israele, întoarce-te* la Domnul Dumnezeul tău! Pentru că ai căzut* prin nelegiuirea ta.

2. Luaţi cu voi cuvinte şi întoarceţi-vă la Domnul. Ziceţi-I: „Iartă* toată nelegiuirea şi primeşte-ne cu milăSau „primeşte ce este bun“ şi-Ţi vom aduce lauda buzelor* noastreLit. „taurii buzelor noastre“.

3. Asiria* nu ne va salva; nu vom călări* pe cai şi nu vom mai zice* către lucrarea mâinilor noastre: «Dumnezeul nostru!», pentru că* la Tine găseşte îndurare orfanul“.

4. ✡ „Voi vindeca necredinţa* lor, îi voi iubi* nestingherit; pentru că mânia Mea s-a întors de la el.

5. Voi fi ca roua* pentru Israel; va înflori ca un crin şi îşi va întări rădăcinile ca Libanul.

6. Ramurile lui se vor întinde şi măreţia lui va fi ca măslinul* şi mireasma* lui ca Libanul.

7. Ei se vor întoarce şi vor şedea* la umbra lui; vor reînvia ca grâul şi vor înflori ca viţa, faima lor va fi ca a vinului din Liban.

8. ✡ Efraim va zice: «Ce mai am* eu a face cu idolii?» – Eu îi voi răspunde* şi voi privi spre el. – «Eu sunt ca un chiparos verde!» – «Din Mine vine rodul* tău»“.

9. ✡ Cine este înţelept* şi va înţelege acestea? priceput şi le va cunoaşte? Căci căile Domnului sunt drepte* şi cei drepţi vor umbla pe ele, dar cei răzvrătiţi vor cădeaSau „se vor poticni“ pe ele.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)