Osea

Capitolul 13

Păcatul şi pedeapsa lui Israel

1. Când vorbea Efraim, era spaimă; el se înălţa în Israel. Dar s-a făcut vinovat* prin Baal şi a murit.

2. Şi acum ei păcătuiesc tot mai mult şi şi-au făcut chipuri turnate din argintul* lor, idoli după pricepereaSau „meşteşugul“ lor, toate sunt lucrarea meşterilor. Ei zic despre ele: «Oamenii care jertfesc să sărute* viţeii».

3. De aceea vor fi ca norul de dimineaţă* şi ca roua care trece curând, ca pleava* spulberată de vârtejul din arie şi ca fumul printre zăbrele.

4. Totuşi Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, şi tu n-ai cunoscut alt* Dumnezeu decât pe Mine; şi nu este salvator în afară de Mine.

5. Eu te-am cunoscut* în pustiu, în ţara* uscăciunii.

6. Cât despre păşunea* lor, ei s-au săturat; s-au săturat şi li s-a înălţat inima. De aceea M-au uitat*.

7. Şi Eu le voi fi ca un leu*; îi voi pândi ca un leopard* pe cale.

8. Îi voi întâmpina ca o ursoaică* lipsită de puii ei şi le voi sfâşia învelitoarea inimii; şi acolo îi voi înghiţi ca o leoaică. Fiarele câmpului îi vor sfâşia.

9. ✡ Este spre distrugerea* ta, Israele, că eşti împotriva Mea, împotriva ajutorului* tău.

10. Unde este deci împăratul tău, ca să te salveze* în toate cetăţile tale? Şi unde sunt judecătorii tăi, despre care ai zis*: «Dă-mi împărat şi căpetenii»?

11. Ţi-am dat un împărat* în mânia Mea şi l-am luat în furia Mea.

12. ✡ Nelegiuirea* lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat.

13. Durerile unei femei la naştere* vor veni peste el; este un fiu* neînţelept; pentru că la timpul naşteriiLit. „ieşirii“ copiilor, el nu era acolo.

14. Îi voi scăpa din mâna Locuinţei* morţilor, îi voi răscumpăra din moarte. Moarte, unde* sunt plăgileSau „ţepuşele“ tale? Sau „Eu voi fi plaga ta.“ Locuinţă a morţilor, unde este distrugerea ta? Sau „Eu voi fi distrugerea ta.“ Pocăinţa* va fi ascunsă de ochii Mei!

15. ✡ Deşi va fi roditor* între fraţii lui, un vânt de răsărit* va veni, vântul Domnului se va ridica din pustiu şi izvorul lui se va usca şi fântâna lui va seca; el va prăda comoara tuturor vaselor de preţ.

16. Samaria îşi va purta vinaSau „va fi pustiită“, pentru că s-a răzvrătit* împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea prin sabie*; pruncii lor vor fi sfărâmaţi în bucăţi şi femeile lor însărcinate vor fi spintecate“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)