Osea

Capitolul 12

Necredincioşia lui Efraim

1. Efraim* se hrăneşte cu vânt şi urmăreşte vântul de răsărit; toată ziua înmulţeşte minciunile şi pustiirea; şi ei fac legământ* cu Asiria, şi untdelemnul* este dus în Egipt.

2. Domnul* are o judecată şi cu Iuda şi va cerceta pe Iacov după căile lui; îi va răsplăti după faptele lui.

3. În pântece, el a apucat călcâiul* fratelui său şi în tăria lui s-a luptat* cu Dumnezeu.

4. Da, s-a luptat cu Îngerul şi a învins; el a plâns şi i-a făcut cerere. L-a găsit în Betel* şi acolo El a vorbit cu noi,

5. chiar Domnul Dumnezeul oştirilor; Domnul este amintirea* lui.

6. Iar tu*, întoarce-te la Dumnezeul tău! Păzeşte îndurarea şi judecata şi aşteaptă* pe Dumnezeul tău neîncetat!

7. ✡ El este negustorLit. „Canaan“, în mâna lui sunt cântare* ale înşelăciunii; îi place să asupreascăSau „să înşele“.

8. Şi Efraim a zis: «Totuşi am ajuns bogat*, mi-am dobândit avere; în toate ostenelile mele nu vor găsi nici o nelegiuire sau păcat».

9. Dar Eu*, Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, te voi face din nou să locuieşti* în corturi, ca în zilele adunării de sărbătoare.

10. Şi Eu am vorbit* profeţilor şi am înmulţit viziunile şi prin profeţiLit. „prin mâna profeţilor“ am vorbit în asemănări.

11. Dacă în Galaad* este nelegiuire, cu adevărat ei sunt deşertăciuneSau „Este Galaadul nelegiuire? Ei sunt în totul deşertăciune“. În Ghilgal* jertfesc tauri, şi altarele* lor sunt ca nişte grămezi de pietre în brazdele ogorului.

12. Şi Iacov a fugit* în ţinutul SirieiEbr. „Aram“, în nord-vestul Mesopotamiei şi Israel a slujit pentru o femeie; şi pentru o femeie* a păzit oi.

13. Şi printr-un profet* a scos Domnul pe Israel din Egipt şi printr-un profet a fost păstratSau „păzit“ (ca în vers. 12).

14. Efraim* L-a întărâtat la mânie foarte amar; Domnul său va lăsa sângele lui asupra lui şi îi va răsplăti* ruşinea.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)