Osea

Capitolul 11

Iubirea lui Dumnezeu pentru Israel

1. ✸ Când Israel* era tânăr, l-am iubit, şi am chemat* pe fiul Meu* din Egipt.

2. Cu cât îi chemau profeţii, cu atât se depărtau de ei: jertfeau* baalilor şi ardeau tămâie chipurilor cioplite.

3. Totuşi Eu l-am învăţat* pe Efraim să umble – El îi lua în braţe – dar ei n-au cunoscut că Eu* îi vindecam.

4. I-am tras* cu legături omeneşti, cu funii de iubire. Şi le-am fost asemenea celor care ridică* jugul de pe grumazurileLit. „fălcile“ lor şi cu blândeţe le-am dat* să mănânce.

5. El nu se va întoarce în ţara* Egiptului, ci asirianul va fi împăratul lui, pentru că au refuzat să se întoarcă* la Mine.

6. Şi sabia va da ocol în cetăţile lui şi-i va strica zăvoarele şi le va mistui, din cauza sfaturilor* lor.

7. Şi poporul Meu este înclinat* să se depărteze de Mine; deşi sunt chemaţi* la Cel Prea-înalt, nimeni nu-L înalţă.

8. ✡ Cum* să te părăsescSau „Ce să fac cu tine“, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să te fac ca Adma*? Cum să te aşez ca Ţeboimul? Inima* Mea s-a întorsSau „s-a schimbat“ în Mine, îndurările Mele s-au aprins toate împreună.

9. Nu voi împlini aprinderea mâniei Mele, nu voi mai distruge pe Efraim, pentru că Eu sunt Dumnezeu*, şi nu om, Cel Sfânt în mijlocul tău, şi nu voi veni cu mânieSau „în cetate“.

10. Ei vor merge după Domnul; El va răcni* ca un leu; când El va răcni, fiii vor veni tremurândSau „vor alerga“ de la apusSau „de la mare“*.

11. Vor veni tremurândSau „vor alerga“ din Egipt, ca o pasăre şi ca o porumbiţă* din ţara Asiriei. Şi-i voi face să locuiască* în casele lor“, zice Domnul.

12. în textele ebraice cap. 12 începe aici✡ „Efraim* Mă înconjoară cu minciună şi casa lui Israel cu înşelăciune; dar Iuda încă umblă cu Dumnezeu şi cu lucrurile sfinte ale adevăruluiSau „Şi Iuda este încă nehotărât faţă de Dumnezeu şi faţă de Cel cu adevărat sfânt“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)