Osea

Capitolul 10

Nelegiuirea lui Israel

1. Israel este o viţă necurăţită* de uscături, el aduce rod pentru sineSau „potrivit cu ce este el“; după belşugul rodului său şi-a înmulţit altarele*; după bunătatea pământului său şi-au făcut stâlpi* frumoşiSau „statui frumoase“.

2. Inima lor este împărţită*; acum vor fi găsiţi vinovaţi. El le va dărâma altarele, le va distruge stâlpii.

3. Pentru că acum* ei zic: «Noi n-avem împărat, pentru că nu ne-am temut de Domnul. Şi ce poate face împăratul pentru noi?»

4. ✡ Ei rostesc cuvinte, jură fals când fac un legământSau Jură fals, fac un legământ“. De aceea şi judecata răsare* ca o cucută în brazdele ogorului.

5. Locuitorii Samariei se vor teme de viţelulSau „viţeii“* din Bet-Aven*; pentru că poporul său va plânge pentru el şi preoţii lui idolatri* vor tremura pentru el, pentru gloria* lui, pentru că s-a depărtat de la el.

6. Da, el însuşi va fi dus în Asiria*, ca tribut împăratului* Iareb. Efraim va fi acoperit* de ruşine şi Israel se va ruşina de sfatul* său.

7. ✡ Cât despre Samaria*, împăratul ei va pieri ca spumaSau „ca o aşchie“ pe suprafaţa apei.

8. Şi înălţimile* din Aven, păcatul* lui Israel, vor fi nimicite; spinul* şi ciulinul vor creşte pe altarele lor. Şi vor zice munţilor*: «Acoperiţi-ne!» şi dealurilor: «Cădeţi peste noi!»“

9. ✡ „DinSau „Mai mult decât în“ zilele Ghibei* ai păcătuit, Israele! Acolo au stat ei; lupta* împotriva fiilor nelegiuirii nu i-a ajuns în Ghibea.

10. Îi voi pedepsi după plăcerea Mea*; şi popoarele se vor aduna* împotriva lor, când vor fi legaţi pentru cele două nelegiuiri ale lorSau „cei doi ochi ai lor“.

11. Şi Efraim este o juncană* dresată, căreia îi place să treiereSau „să zdrobească“ grâul; am trecut un jug peste grumazul ei frumos: voi face pe Efraim să tragă, Iuda va ara, Iacov va sfărâma bulgării lui.

12. Semănaţi* pentru voi înşivă în dreptate, seceraţi potrivit cu îndurarea; desţeleniţi-vă* un pământ nouSau „necultivat“! Pentru că este timpul să căutaţi pe Domnul, până va veni şi va ploua dreptate peste voi.

13. Aţi arat* răutate, aţi secerat nedreptate, aţi mâncat rodul minciunii, pentru că te-ai încrezut în calea ta, în mulţimea vitejilor tăi.

14. De aceea* o zarvă se va ridica printre popoarele tale şi toate cetăţuiele tale vor fi dărâmate, cum a dărâmat Şalman Bet-Arbelul* în ziua luptei: mama a fost sfărâmată în bucăţi împreună cu copiii.

15. Aşa vă va face vouă Betelul pentru răutatea voastră cea mareLit. „pentru răutatea răutăţii voastre“. În zorii dimineţii, împăratul lui Israel va fi nimicit* cu desăvârşire.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)