Osea

Capitolul 9

Păcatele lui Israel şi urmările lor

1. „Nu te bucura, Israele, săltând de veselie, ca popoarele; pentru că tu ai curvit*, depărtându-te de Dumnezeul tău; ai iubit plata unei curve* în toate ariile de grâu.

2. Aria* şi teascul nu-i vor hrăni şi mustul le va lipsiLit. „îi va înşela“.

3. Nu vor rămâne în ţara* Domnului, ci Efraim* se va întoarce în Egipt; şi vor mânca* ce este necurat în Asiria*.

4. Nu vor turna* daruri de vin Domnului şi jertfele* lor nu-I vor fi plăcute; le vor fi ca pâinea* celor îndureraţi. Toţi cei care vor mânca din ea se vor întina; pentru că pâinea lor va fi pentru* sufletul lor; nu va intra în casa Domnului.

5. ✡ Ce veţi face în ziua de adunare* şi în ziua sărbătorii Domnului?

6. Pentru că, iată, au plecat din cauza nimicirii: Egiptul* îi va aduna, MofulMemfis îi va înmormânta. Urzica va stăpâni lucrurile lor plăcute de argint*; spini vor fi în corturile lor.

7. Au venit zilele cercetării, au venit zilele răsplătirii. Israel va cunoaşte aceasta: profetul este un nebun, omul inspiratLit. „omul duhului“* este ieşit din minţi, din cauza mărimii nelegiuirii tale şi a vrăjmăşiei tale celei mari.

8. Efraim este un paznic* alături de Dumnezeul meu. Profetul este un laţ de păsărar pe toate căile lui, vrăjmăşie în casa Dumnezeului său.

9. S-au stricat* profund, ca în zilele Ghibei*. El Îşi va aminti* de nelegiuirea lor, le va cerceta păcatele“.

10. ✡ „Ca pe nişte struguri în pustiu, aşa am găsit pe Israel; ca pe cele dintâi roade* ale smochinului am văzut pe părinţii voştri la început*; ei au mers la Baal-Peor* şi s-au consacrat* acestei ruşini* şi au ajuns* urâciuni ca şi iubitul lor.

11. Cât despre Efraim, gloria lor va zbura ca o pasăre; nu va fi nici naştere, nici sarcină, nici zămislire!

12. Chiar dacă* şi-ar creşte copiii, totuşi Eu îi voi lipsi* de ei, ca nici un bărbat să nu rămână; şi vai* de ei, când Mă voi depărta* de ei!

13. Efraim, cum am văzut, era ca Tirul* sădit în loc plăcutSau „păşune“; dar Efraim îşi va aduce* copiii înaintea ucigaşului“.

14. ✡ „Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le pântece* care să piardă sarcina şi sâni seci!“

15. „Toată răutatea lor este în Ghilgal*; pentru că acolo i-am urât. Din cauza răutăţii* faptelor lor îi voi alunga din casa Mea; nu-i voi mai iubi; toate căpeteniile* lor sunt răzvrătite.

16. Efraim este bătut*. Rădăcina lor s-a uscat; nu vor face rod. Şi chiar dacă ar naşte*, voi omorî rodul iubit* al pântecelui lor“.

17. „Dumnezeul meu i-a lepădat, pentru că nu L-au ascultat; şi ei vor rătăci* printre naţiuni.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)