Osea

Capitolul 8

Israel seceră furtună

1. ✸ Pune trâmbiţa* la gura ta! El vine ca un vultur* împotriva casei Domnului, pentru că au călcat* legământul Meu şi s-au răzvrătit împotriva legii Mele.

2. Vor striga* către Mine: «Dumnezeul meu, noi Te cunoaştem*, noi, Israel!»

3. Israel a lepădat binele; vrăjmaşul îl va urmări.

4. Şi-au pus* împăraţi, dar nu prin Mine; au făcut căpetenii şi Eu n-am ştiut; şi-au făcut idoli din argintul* lor şi din aurul lor, ca să fie nimiciţi.

5. Samario, viţelul tău te-a lepădat; mânia Mea s-a aprins împotriva lor; până când* vor fi ei incapabili de curăţieSau „nevinovăţie“?

6. Pentru că din Israel este şi acesta: un meşter l-a făcut, şi el nu este Dumnezeu; pentru că viţelul Samariei va fi sfărâmat.

7. Pentru că au semănat* vânt şi vor secera furtună. Nu este nici un fir de grâu; dacă ar răsări, n-ar da făină; şi dacă ar da, străinii* o vor înghiţi negreşit.

8. Israel este înghiţit*: acum sunt printre naţiuni ca un vas* în care nu-ţi găseşti plăcerea.

9. ✡ Pentru că s-au suit* în Asiria ca un măgar sălbatic*, singuratic; Efraim şi-a tocmit* iubiţiSau „au dat daruri pentru iubire“.

10. Da, deşi au dat ei daruri printre naţiuni, acum îi voi aduna* şi vor începe să fie strâmtoraţi subSau „vor fi eliberaţi puţin de“ asuprirea împăratului căpeteniilor*.

11. ✡ Pentru că Efraim a înmulţit* altarele, ca să păcătuiască, altarele* îi vor fi pentru a păcătui.

12. I-am scris mulţimea* de lucruri ale legii Mele; ele sunt socotite ca un lucru străin.

13. Ei înjunghie* carne pentru jertfele darurilor Mele şi o mănâncă; Domnul nu găseşte plăcere* în ele; acum El Îşi va aminti* de nelegiuirea lor şi va cerceta păcatele lor; ei se vor întoarce* în Egipt.

14. Dar* Israel a uitat pe Creatorul* său şi construieşte* palateSau „temple“; şi Iuda a înmulţit cetăţile întărite. Dar Eu voi trimite* foc asupra cetăţilor lui şi va mistui palatele lor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)