Osea

Capitolul 7

Mustrarea stricăciunii poporului

1. Când am vrut să vindec pe Israel, atunci s-a descoperit nelegiuirea lui Efraim şi răutatea Samariei. Pentru că ei practică înşelăciune*; şi hoţul intră şi ceata tâlharilor jefuieşte afară.

2. Şi ei nu-şi zic în inima lor că Eu ţin minte* toată răutatea lor. Acum faptele* lor îi împresoară; ele sunt înaintea* feţei Mele“.

3. Ei desfată pe împărat cu răutatea lor şi pe căpetenii cu minciunile* lor.

4. Toţi* comit adulter, ca un cuptor încălzit de brutar: el încetează să aţâţe focul după ce a frământat aluatul până s-a dospit.

5. În ziua împăratului nostru, căpeteniile s-au îmbolnăvit de aprinderea vinului; el a întins mâna sa batjocoritorilor.

6. Pentru că inima le este ca un cuptor, când stau la pândă. Brutarul lor doarme toată noaptea; dimineaţa arde ca un foc învăpăiat.

7. „Toţi sunt aprinşi ca un cuptor şi sfâşie pe judecătorii lor. Toţi împăraţii* lor au căzut*; nimeni* dintre ei nu strigă către Mine.

8. ✡ Efraim se amestecă* împreună cu popoarele; Efraim este o turtă neîntoarsă.

9. Străinii* i-au mâncat puterea şi el nu ştie; da, peri albi s-au ivit ici şi colo pe el şi el nu ştie.

10. Şi mândria* lui Israel mărturiseşte înaintea feţei lui. Şi, cu toate acestea, ei nu se întorc* la Domnul Dumnezeul lor, nici nu-L caută.

11. Şi Efraim* a ajuns ca o porumbiţă proastă, fără pricepereLit. „fără inimă“. Ei cheamă Egiptul*, merg în Asiria.

12. Când vor merge, Îmi voi întinde* plasa asupra lor, îi voi doborî ca pe păsările cerurilor; îi voi pedepsi, după cum a auzit* adunarea lor.

13. ✡ Vai de ei, pentru că au rătăcit de la Mine! Pierzare lor! pentru că s-au răzvrătit împotriva Mea. Şi Eu voiam să-i răscumpăr*, dar ei spun minciuni împotriva Mea.

14. Şi n-au strigat* către Mine în inima lor, când urlau în paturile lor. Se adună pentru grâu şi must; s-au abătut de la Mine.

15. Eu i-am deprins, în adevăr, le-am întărit braţele, dar ei plănuiesc răul împotriva Mea.

16. Se întorc*, dar nu la Cel Prea-înalt; sunt ca un arc* înşelător. Căpeteniile lor vor cădea prin sabie, din cauza furiei* limbii lor; aceasta va fi batjocura lor în ţara Egiptului*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)