Osea

Capitolul 6

Îndemn la pocăinţă

1. „Veniţi şi să ne întoarcem la Domnul! Pentru că El a sfâşiat*, şi El ne va vindeca*; El a lovit, şi El ne va lega rana.

2. În două zile ne va reda viaţaSau „ne va reînsufleţi“; a treia zi ne va ridica* şi vom trăi înaintea feţei Lui.

3. Şi vom cunoaşte*, vom căuta să-L cunoaştem pe Domnul; arătarea Lui este sigură ca zorile* şi El va veni* la noi ca ploaia*, ca ploaia târzie care adapă pământul“.

4. ✸ „Ce* să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Pentru că bunătatea voastră este ca norul* de dimineaţă şi ca roua care trece curând.

5. De aceea i-am cioplitSau „sculptat“ prin profeţi*; i-am ucis prin cuvintele* gurii Mele, şi judecata Mea se arată ca luminaSau „şi judecăţile Tale sunt ca o lumină care se arată“.

6. Pentru că bunătateaSau „îndurarea“* Îmi place, şi nu jertfa*; şi cunoştinţa* lui Dumnezeu, mai mult decât arderile-de-tot!

7. Dar ei, ca Adam, au călcat* legământul; acolo s-au purtat cu necredincioşie* împotriva Mea.

8. ✡ Galaad* este cetatea lucrătorilor nelegiuirii, ea este plină de urme de sânge.

9. Şi cum pândeşte o ceată de hoţi pe cineva, aşa ucide tagma preoţilor* pe drumul Sihemului; da, ei comit necurăţii.

10. Am văzut un lucru înfiorător* în casa lui Israel: curvia* lui Efraim este acolo, Israel s-a întinat.

11. Şi pentru tine, Iudo, este hotărât* un seceriş, când voi întoarce* captivitatea poporului Meu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)