Osea

Capitolul 5

Amândouă împărăţiile sunt ameninţate

1. ✸ Ascultaţi aceasta, preoţilor, şi luaţi aminte, casă a lui Israel! Şi pleacă urechea, casă a împăratului! Pentru că asupraSau „împotriva“ voastră este judecata aceasta; pentru că aţi fost un laţ* la Miţpa şi o cursă întinsă pe Tabor.

2. Şi ei s-au cufundat* în stricăciunea necredinţeiSau „cu jertfe ei merg departe (sau adânc) în revoltă“, dar Eu îi voi mustra pe toţi.

3. Eu cunosc* pe Efraim, şi Israel nu este ascuns de Mine; pentru că acum, Efraime, tu ai curvit*, Israel s-a întinat.

4. Faptele lor nu-i lasă să se întoarcă la Dumnezeul lor; pentru că duhul curviei* este în mijlocul lor şi ei nu cunosc pe Domnul.

5. Şi mândria* lui Israel mărturiseşte înaintea feţei lui, de aceea Israel şi Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor; chiar şi Iuda va cădea cu ei.

6. Vor merge* cu turmele lor şi cu cirezile lor să-L caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi; El S-a retras de la ei.

7. S-au purtat cu necredincioşie* împotriva Domnului, pentru că au născut copii străini! Acum luna* nouă îi va înghiţi cu moştenirile lor.

8. Sunaţi* din trâmbiţă în Ghibea, din corn în Rama! Sunaţi* tare în Bet-Aven*: înapoia ta*, Beniamine!

9. Efraim va fi un pustiu în ziua mustrării; am făcut cunoscut printre seminţiile lui Israel ce este sigur.

10. Căpeteniile lui Iuda sunt asemenea celor care mută* semnele de hotar; voi vărsa mânia Mea asupra lor ca apa.

11. Efraim este asuprit*, sfărâmat prin judecată, pentru că de bunăvoie a umblat după porunca* omului.

12. De aceea Eu sunt ca molia pentru Efraim şi ca putrezirea* pentru casa lui Iuda.

13. ✡ Când Efraim şi-a văzut boala şi Iuda rana*, atunci Efraim a mers în Asiria* şi a trimis la împăratul* Iareb; dar acela n-a putut să vă vindece, nici să vă îndepărteze rana voastră.

14. Pentru că voi fi* ca un leu pentru Efraim şi ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, chiar Eu voi sfâşia* şi Mă voi îndepărta; voi răpi şi nu va fi cine să scape.

15. Mă voi duce, Mă voi întoarce la locul Meu, până îşi vor recunoaşte* vina şi vor căuta faţa Mea. În strâmtorarea* lor Mă vor căuta stăruitorSau „devreme““.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)